"to depress" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to depress" ruotsiksi

EN to depress
volume_up
[depressed|depressed] {verbi}

The money markets will supposedly punish Europe for its governments ' lack of budgetary discipline by depressing the value of the euro.
Penningmarknaderna kommer sannolikt att straffa Europa för dess regeringars brist på budgetdisciplin genom att sänka eurons värde.
The money markets will supposedly punish Europe for its governments' lack of budgetary discipline by depressing the value of the euro.
Penningmarknaderna kommer sannolikt att straffa Europa för dess regeringars brist på budgetdisciplin genom att sänka eurons värde.
to depress (myös: to humble, to sit on)
It is the only real bastion we have against the risk that consolidation might depress the European economy in a severe and irreversible way.
Budgeten är det enda verkliga skydd vi har mot risken för att konsolideringen skulle kunna trycka ned den europeiska ekonomin på ett allvarligt, om än inte oåterkalleligt, sätt.
to depress
to depress

Esimerkkejä "to depress"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIf I depress this button, it would deploy a weapon more deadly than yours.
Om jag trycker på knappen, visar sig ett vapen mycket dödligare än ert.
EnglishIt would amaze and depress me if it were not to do so today.
Det skulle förvåna mig och göra mig nedstämd om så inte blev fallet i dag.
EnglishI have to say that it never ceases to amaze or depress me how ignorant this House can be when people are speaking.
Jag måste säga att det aldrig upphör att förvåna och bedröva mig hur okunnigt det här parlamentet kan vara när människor talar.
EnglishBy constantly reducing prices, we should not turn our agricultural producers into whipping boys - it only serves to depress farmers.
Jordbruksproduktionen får inte genom ständiga prissänkningar göras till en lågprisbutik - det gör jordbrukarna deprimerade.
EnglishAt a time when SMEs are struggling to survive an already dire economic climate, this is only helping to depress a difficult situation.
I en tid när små och medelstora företag kämpar för att överleva i vad som redan är ett hårt ekonomiskt klimat bidrar detta bara till att förvärra en redan dålig situation.
EnglishNor can we preach about free trade when we continue to hand out subsidies to our farmers which artificially depress the prices of commodities such as cotton.
Vi kan inte heller predika om frihandel när vi fortsätter att dela ut subventioner till våra jordbrukare, vilket på konstgjord väg sänker priset på varor som till exempel bomull.
EnglishThese subsidies depress world market prices, have an adverse affect on the ability of developing countries to trade and contradict the Union's own development policy objectives.
Dessa subventioner pressar ned världsmarknadspriserna, får en negativ effekt på utvecklingsländernas handelsförmåga och strider mot unionens egna utvecklingspolitiska mål.
EnglishFurthermore, illegal work should be considered as nothing less than a social evil, since it can depress wages and working conditions, as well as distorting competition between businesses.
Dessutom bör olagligt arbete ses som ett samhälleligt ont eftersom det kan leda till såväl sämre löner och arbetsförhållanden som snedvriden konkurrens mellan företag.