EN cripple
volume_up
{substantiivi}

cripple (myös: attitude, capacity, case, degree)
volume_up
ställning {yleiss.}
cripple
volume_up
invalid {yleiss.} (rörelsehindrad person)
If I am a cripple in Ireland, I am a cripple in Europe.
Om jag är invalid i Irland är jag invalid i Europa.
cripple
volume_up
krympling {yleiss.} (rörelsehindrad person)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cripple":

cripple

Esimerkkejä "cripple"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is clearly an attempt to cripple Amnesty International in that country.
Detta är ett uppenbart angrepp för att försvaga Amnesty International i landet.
EnglishThese proposals will cripple British ability to compete in Europe.
Dessa förslag kommer att leda till att de brittiska möjligheterna att konkurrera i Europa försämras.
EnglishYet legislation like this will cripple their very existence.
Men lagstiftning av det här slaget kommer att hota deras existens.
EnglishInterest charges often weigh down heavily on the budgets of the developing countries, and, in some cases, cripple further development.
Räntekostnaderna är ofta en tung post i utvecklingsländernas budget och hämmar i vissa fall utvecklingen ytterligare.
EnglishGas will continue to flow out until the fault has been repaired, because if water got inside, it would cripple the pipeline completely.
Gas kommer att fortsätta strömma ut tills felet är åtgärdat, för om vatten kommer in i ledningen skulle den lamslås helt.
EnglishIf you wished to construct a series of amendments to cripple and disperse Europe’ s industry, large and small, you could not devise anything more mischievous.
Saken är den att vi behandlar ett direktiv som har förkastats av över 90 procent av de små företagen inom programvarubranschen i EU.
EnglishAnyone who thinks that this would cripple the rich industrial nations should take note of the fact that the Iraq war costs the USA USD 150 million every day.
Den som tror att detta skulle invalidisera de rika industrialiserade länderna bör betänka att Irakkriget kostade USA 150 miljoner US-dollar per dag.
EnglishACP countries should not have to choose between trade agreements which may damage their local/regional markets or barriers which cripple their export markets.
AVS-länderna bör inte tvingas välja mellan handelsavtal som kan skada deras lokala/regionala marknader och hinder som försvagar deras exportmarknader.
EnglishIf the European governments do not change their attitudes soon, a treaty will be drawn up in Nice which guarantees to cripple the Union once it has been enlarged.
Om de europeiska regeringarna inte ändrar sin hållning i tid så kommer Nice att resultera i ett fördrag som garanterar en förlamad union när den utvidgats.
EnglishIf the European governments do not change their attitudes soon, a treaty will be drawn up in Nice which guarantees to cripple the Union once it has been enlarged.
Tyvärr strider de många goda förslagen från parlamentet mot regeringarnas vilja att utvidga dagordningen för regeringskonferensen och att uppnå kompromisser.
EnglishAnyone who thinks that this would cripple the rich industrial nations should take note of the fact that the Iraq war costs the USA USD 150 million every day.
Detta kommer efter överenskommelsen i november 2004 om att avskriva 80 procent av Iraks utlandsskuld, som ett handgripligt bevis på stöd till återuppbyggnaden av det landet.