"craftsmen" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"craftsmen" ruotsiksi

EN craftsmen
volume_up
{monikko}

craftsmen
We could provide a significant amount of help to craftsmen and the services sector in particular.
Vi skulle framförallt kunna ge betydande stöd till hantverkare och tjänstesektorn.
Some Members raised the question of the craftsmen or .
Några ledamöter tog upp frågan om hantverkare, eller .
Min familj bestod av bönder och hantverkare.
craftsmen
The desire for recovery is persistent and surprising: schools are being run in tents, craftsmen are trying to work in makeshift accommodation, as are the municipal authorities.
Viljan att komma tillbaka är seg och förvånande: skolorna fungerar i tälten, hantverkarna försöker arbeta så gott det går, de kommunala myndigheterna likaså.

Esimerkkejä "craftsmen"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe Spanish version of Recital G says 'sea craftsmen such as oyster farmers and seafood breeders'.
I skäl G står det i den spanska språkversionen ?ostronodlare samt andra skaldjursodlare?.
EnglishThe Spanish version of Recital G says'sea craftsmen such as oyster farmers and seafood breeders '.
I skäl G står det i den spanska språkversionen? ostronodlare samt andra skaldjursodlare?.
EnglishThe Grand Duke of Lithuania, Gediminas, followed in Mindaugas ' footsteps and invited craftsmen and artisans to come to Lithuania from all over Europe.
En framgångsrik integration i de euroatlantiska strukturerna får på intet sätt fördröjas.
EnglishI would just like to make one point: very small firms, individual craftsmen, are weak in the world market; they cannot make it.
Låt mig dock framhålla en enda sak: de mycket små företagen och den ensamme hantverkaren är svaga på världsmarknaden; de klarar sig inte.
EnglishSome European professionals – German craftsmen and Italian engineers, for instance – feel that there is no room for them in this directive, but that is not the case.
Slutresultatet blir en balans mellan rätten till fri rörlighet för fullt kvalificerade yrkesutövare och behovet att skydda konsumenterna.
EnglishThis led to the emergence of a European identity, an awareness of European values and a Europe of universities, cathedrals and superb artists and craftsmen.
Frasen ” turism skapar sysselsättning ” upprepas som ett mantra, men resultatet av sådana arbeten är ofta bara att besökssiffrorna slår själlösa rekord.
EnglishThis is unfair competition, with this ersatz, pseudo-chocolate being sold cheaper than pure chocolate manufactured by craftsmen with proper respect for authenticity, ethics and tradition.
En illojal konkurrens, då denna ersatz, denna pseudochoklad säljs billigare än ren choklad som tillverkats hantverksmässig med respekt för äkthet, etik och tradition.