"competitive" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"competitive" ruotsiksi

EN competitive
volume_up
{adjektiivi}

competitive
The European textile sector must become more competitive at international level.
Den europeiska textilsektorn måste bli mer konkurrenskraftig internationellt.
No economy can be competitive without effective transport and energy networks.
Ingen ekonomi kan vara konkurrenskraftig utan effektiva transport- och energinät.
A more competitive environment should allow EU carriers to compete and grow.
Transportörer i EU kan konkurrera och växa i en mer konkurrenskraftig omgivning.
competitive
As sport becomes more and more competitive, there are ever more material gains to be made by winning.
I takt med att idrotten blir mer och mer tävlingsinriktad, kan man få fler och fler materiella fördelar genom att vinna.
competitive
competitive (myös: racing)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "competitive":

competitive

Esimerkkejä "competitive"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Vi kan endast bibehålla vår konkurrenskraft om vår arbetskraft har rätt utbildning.
EnglishOnly a united Europe is strong and competitive in an age of rapid globalisation.
Endast ett enat EU är starkt och konkurrenskraftigt i en tid av snabb globalisering.
EnglishInnovation is at the heart of European industry’s strong competitive position.
Innovation är kärnan i ett starkt konkurrensläge för Europeiska unionens industri.
EnglishMy country is competitive in European terms in relation to indirect labour cost.
Mitt land kan konkurrera i Europa med avseende på indirekta arbetskostnader.
EnglishEuropean agriculture must become more competitive and environmentally sustainable.
Det europeiska jordbruket måste göras konkurrenskraftigare och miljövänligare.
EnglishWe have lost some, but the sturdier ones have remained, and they are competitive.
Vi har förlorat varv, men de livsdugliga har överlevt och de är konkurrenskraftiga.
EnglishIn parallel, the Commission deals with anti-competitive behaviour as a priority.
Parallellt med detta prioriterar kommissionen brott mot konkurrensreglerna.
EnglishWe should not be penalising emergent, competitive structures in agriculture.
Vi får inte bestraffa utvecklande, konkurrenskraftiga strukturer inom jordbruket.
EnglishThe purpose is high-quality services for the citizens at competitive prices.
Syftet är högkvalitativa tjänster för medborgarna till konkurrenskraftiga priser.
EnglishIt is actually anti-competitive for the whole single market on a wider scale.
I själva verket hämmas konkurrensen i större omfattning på hela den inre marknaden.
EnglishCompetitive neutrality is a must, but it is infringed by what you are hoping to adopt.
Konkurrensneutralitet är ett måste, men det ni hoppas få igenom inkräktar på den.
EnglishTaking a lead on this issue will mean a competitive advantage in the long term.
Att ligga i frontlinjen i denna fråga kommer att innebära en konkurrensfördel på sikt.
EnglishWe will not give up until equal competitive conditions have been established.
Vi kommer inte att ge upp förrän likvärdiga konkurrensvillkor har inrättats.
EnglishWe cannot possibly afford to give the competitive edge to outsiders in this way.
Vi har omöjligen råd att på detta sätt ge utomstående konkurrensfördelar.
EnglishThat technology is something that will give us a real competitive advantage.
Den tekniken är något som kommer att ge oss en rejäl konkurrensmässig fördel.
EnglishAnd we actually did that and it gave us a competitive advantage for a while.
Och vi gjorde faktiskt det, och det gav oss en konkurrensmässig fördel för ett tag.
EnglishNew ideas and learning are essential for businesses to develop and stay competitive.
Nya idéer och kunskaper är avgörande för företagens utveckling och konkurrenskraft.
EnglishWe need a uniform approach in order to remain internationally competitive.
Vi behöver en enhetlig strategi för att förbli internationellt konkurrenskraftiga.
EnglishMore than at other times, Europe today needs to be competitive and needs innovation.
Mer än någonsin behöver Europa i dag vara konkurrenskraftigt och innovativt.
EnglishBut Europe must be able to retain a solid, modern and competitive industrial base.
Men Europa måste kunna behålla sin solida, moderna och konkurrenskraftiga industribas.