EN to come out
volume_up
{verbi}

She once said that to come out and declare your sexuality is to be a hero.
Hon sa en gång att det är ett hjältedåd att komma ut och förklara sin sexualitet.
However, developed countries are beginning to come out of the crisis.
De utvecklade länderna börjar nu komma ut ur krisen.
The citizens and the European Parliament are asking the Council to come out into the open.
Medborgarna och Europaparlamentet uppmanar rådet att komma ut i det fria.
to come out
Ladies and gentlemen, it is important that we all come out of conciliation with our heads held high.
Det är viktigt att vi alla kan ur uppgörelsen med äran i behåll.
On the other hand, nobody will come out of a trade war unscathed, least of all the European Union.
Å andra sidan kommer ingen att ur ett handelskrig oskadd och i synnerhet inte Europeiska unionen.
We will only come out of this crisis by working together, and we will come out on top, because we cannot allow our credibility to be damaged.
Kära kolleger, vi kommer ju att tillsammans ur krisen och vi går ur den uppifrån, för vi kan inte nagga på vår trovärdighet.
to come out (myös: to break)
to come out (myös: to exit)
to come out
to come out (myös: to bust out)
to come out
to come out
to come out (myös: to debut)

Esimerkkejä "to come out"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPossibly it will come out debilitated militarily, but strengthened politically.
Möjligen kommer organisationen att försvagas militärt, men stärkas politiskt.
EnglishA loan of EUR 500 million will help Ukraine come out of the financial crisis.
Ett lån på 500 miljoner euro kommer att hjälpa Ukraina att ta sig ur finanskrisen.
EnglishOh, and I'll see you back in New York when you come to clean out your desk ass wipe.
Och vi ses i New York...... när du kommer för att rensa ditt bord, din skithög.
EnglishThat does not necessarily apply to the Commission proposals when they come out.
Detta gäller inte med nödvändighet kommissionens förslag när de läggs fram.
EnglishThese are two Danish guys who come out and sit down next to the hidden camera.
Det här är två danskar som kommer och sätter sig bredvid den dolda kameran.
EnglishThe most important thing to come out of the last report concerns the movement of wealth.
Det viktigaste är att avsluta den senaste rapporten om välståndets förflyttning.
EnglishThey seem to be able to come out to Brussels and brainwash the people there.
Det verkar som om de kan komma till Bryssel och hjärntvätta människorna där.
EnglishWe must have more of a Community approach, and we will come out of the crisis together.
Vi måste ha ett mer unionsbaserat synsätt för att komma ur krisen tillsammans.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Enstaka nyheter läcker ut via politiska avhoppare, och det är en fruktansvärd verklighet.
EnglishThe European Parliament has come out the winner in the results of the treaty reform.
Europaparlamentet framstår som vinnare när det gäller resultaten av fördragsreformen.
EnglishThat impetus will not come from a worn-out and discredited American president.
Den drivkraften kommer inte att komma från en sliten och vanryktad amerikansk president.
EnglishRarely has a debate been so topical, since you have only just come out of the meeting.
Sällan har en debatt varit så aktuell, med tanke på att ni precis kommer från mötet.
EnglishThat is how we went into this round; that is how we want to come out of it.
Det var så vi gick in i förhandlingarna, och det är så vi vill avsluta dem.
EnglishIf we do this, Mr President, Commissioner, some good will have come out of this crisis.
Herr talman, herr kommissionär, denna kris kommer då att ha varit till nytta.
EnglishHe was being helped to help himself come out of that deep black hole of addiction.
Han fick hjälp till självhjälp för att ta sig ur detta djupa svarta hål av drogberoende.
EnglishOne issue is how do we, on a long-term basis, come out of the current situation?
En fråga är hur vi på lång sikt tar oss ur den nuvarande situationen.
EnglishAfter all, who knows what would have come out if other questions had been put?
När allt kommer omkring, vem vet vad resultatet hade blivit om andra frågor hade ställts?
EnglishBecause I am a big friend of Poland, I still think it should come out.
Eftersom jag tycker mycket bra om Polen anser jag ändå att det bör komma fram.
EnglishIt is a pity that more did not come out of it in the area of agriculture.
Det är synd att det inte gav mer resultat med avseende på jordbruksområdet.
EnglishThe Commission has come out in favour of new and renewable energy sources.
Kommissionen uttalar sig uttryckligen för nya och förnybara energikällor.