EN to come around
volume_up
{verbi}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "come around":

come around

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to come around" ruotsiksi

to come verbi
around adverbi
around prepositio

Esimerkkejä "to come around"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd as you come around the banks in these valleys, the forces can get up to two Gs.
Och när man kommer runt topparna i dessa dalar, kan det bli uppemot 2 G-krafter.
EnglishI come from the region around the Cologne-Bonn airport, an extremely densely populated region.
Jag kommer från regionen kring flygplatsen Köln-Bonn, en mycket tätbefolkad region.
EnglishWhile you are flying back to Glasgow they come around asking if you would like to buy duty-free.
När ni flyger tillbaka till Glasgow frågar de om ni vill köpa tullfritt.
EnglishIf you come snooping around my office... it could make me look unstable and it could hurt me.
Ja, om ni snokar runt på mitt arbete... kan ni få mig att verka labil och det kan skada mig.
EnglishAnd people used to come from miles around to swim in the lake.
Och folk brukade komma långväga för att bada i sjön.
EnglishA consensus has come into being around four basic points.
Konsensus har uppnåtts på fyra grundläggande punkter.
EnglishI know that 2018 will eventually come around.
EnglishCome around here and let me have a look at you.
EnglishOf these 25000 people, 15000 come to Italy, especially the north-west of the country: most of them, around 80%, come from Edo State, one of Nigeria's 36 states.
Av dessa 25 000 personer kommer 15 000 till Italien, framför allt till landets nordvästra delar.
EnglishWhat made Grandma come around?
EnglishIt does all come around.
EnglishThe salary will, in current terms, come to around EUR 7 000 per month, which is around twice the amount earned by members of the Portuguese Parliament.
Europaparlamentets ledamöter väljs nationellt och är – och måste fortsätta att vara – ansvariga inför sina nationella väljarkårer.
EnglishAnd as I grew up, I heard so much knowledge and so many insights and so much wisdom come out around this table, I began to call it the wisdom table.
Jag växte upp och hörde så mycket kunskap så mycket insikt och så mycket visdom omkring det bordet, att jag började kalla det för visdomsbordet.
EnglishThe salary will, in current terms, come to around EUR 7 000 per month, which is around twice the amount earned by members of the Portuguese Parliament.
Lönen skulle i dagsläget uppgå till omkring 7 000 euro i månaden, vilket är omkring dubbelt så mycket som ledamöterna av det portugisiska parlamentet tjänar.
EnglishA number of the substances which are nowadays used as replacements for the HCFC substances that the debate has come to revolve around have an effect upon the environment.
En del av de ersättningsämnen som i dag används för att ersätta HCFC-ämnena, som debatten har kommit att kretsa kring, har en klimatpåverkan.
EnglishHowever, I believe that they have come too late by around 10-15 years, as GMOs are already being used in the production of a very large proportion of our food.
Jag tror dock att de kommer för sent, ca 10-15 år för sent, eftersom det redan nu används GMO i framställningen av mycket stora delar av våra livsmedel.
EnglishMr President, I must say that sometimes there are subjects we must discuss in this Chamber which are so riveting that Members come from miles around to take part in the debate.
Herr ordförande! Jag måste säga att vi ibland här i kammaren måste diskutera ämnen, som är så engagerande att ledamöter kommer långväga ifrån för att vara med i debatten.