"cloth" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"cloth" ruotsiksi

volume_up
cloth {subst.}
volume_up
cloth {vain yks.}
SV

EN cloth
volume_up
{substantiivi}

cloth (myös: batik, fabric, material)
It is made of cotton from Egypt, which was woven into cloth in Italy.
Den består av bomull från Egypten, som vävts till tyg i Italien.
We are but two threads cut from the same cloth.
Vi är bara två trådar klippta från samma tyg.
Ser du mig endast kvävd i tyg?
cloth (myös: tablecloth)
volume_up
duk {yleiss.}
As a surgical nurse, one must be careful to maintain sterility and counting instruments and cloths so everything is correct before and after an operation.
– Som operationssjuksköterska måste man vara noggrann med att hålla steriliteten och räkna instrument och dukar så att allt stämmer före och efter en operation.
cloth (myös: rag, shred, washcloth)
volume_up
trasa {yleiss.}
cloth (myös: clergy, pulpit)
This smacks of the unpleasant tones of revolutionary propagandists of every age, seeing reactionary plots between the cloth and the women in every household rejecting the bright revolutionary future.
Man återfinner här den obehagliga tonen hos revolutionära propagandister från alla tider som i varje hem ser en reaktionär komplott av kvinnor och prästerskap för att säga nej till en ljus framtid.
cloth
volume_up
kläde {n} (tygstycke, duk)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cloth":

cloth

Esimerkkejä "cloth"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHow can it be that we still have 250 members who refuse to cut their coats according to their cloth?
Hur kommer det sig att vi fortfarande har 250 ledamöter som vägrar att rätta munnen efter matsäcken?
EnglishFirstly, it is clear that our budgetary cloth has been cut very closely, i.e. it is a very tight fit.
För det första är det uppenbart att vår budgetkostym har skurits till mycket snävt, dvs. den är mycket trång.
EnglishEurope must cut its coat according to its cloth, confine itself to its core activities and must itself make a number of savings.
EU måste rätta munnen efter matsäcken, hålla sig till sina kärnverksamheter och själv börja spara.
EnglishI would call on all institutions to cut their cloth to their measure in these times of economic and financial difficulty.
Jag uppmanar samtliga institutioner att dra åt svångremmen i dessa tider av ekonomiska och finansiella trångmål.
EnglishYou and your daddy are cut from the same cloth.
EnglishThe solution is national responsibility and the obligation of individual Member States to cut their coats according to their cloth.
Lösningen är nationellt ansvarstagande och enskilda medlemsstaters skyldighet att rätta munnen efter matsäcken.
EnglishHe explained to the Portuguese that they should produce wine instead of cloth because the English were better at producing cloth.
Han förklarade för portugiserna att de inte skulle göra tyger utan vin, eftersom engelsmännen gjorde bättre tyger.
EnglishThat is the strength of exchange rates: they can prevent unemployment and migration by cutting their coat according to their cloth.
Det är en kraft av växelkurser varmed arbetslösheten och invandringen kan förekommas genom rätta mun efter matsäcken.
EnglishPlease take off the cloth.
EnglishIt's called memory cloth.
EnglishIt was full of cloth.
EnglishHe loved the cloth.
EnglishAs a result, 54 textile workers specialised in the production of luxury cloth are at risk of long-term unemployment in an already devastated region.
Som en följd riskerar 54 textilarbetare som är specialiserade på produktion av exklusiva tyger att bli långtidsarbetslösa i en redan hårt drabbad region.
EnglishYou are looking after the Haiders and Straches, the extreme left, people cut from a cloth that makes even Mr Lafontaine look middle of the road.
Ni hjälper gelikar som Jörg Haider och Heinz-Christian Strache och den extrema vänstern, människor som får till och med Oskar Lafontaine att framstå som en mittenpolitiker.
EnglishThe United Kingdom Members were particularly concerned at the effect the provisional measures regarding unbleached cotton grey cloth will have on the national industry.
Ledamöterna från Förenade kungariket var särskilt oroade för de effekter de tillfälliga åtgärderna beträffande oblekta gråa bomullstyger kan ha för den nationella industrin.