"to clear off" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"to clear off" ruotsiksi

EN to clear off
volume_up
{verbi}

1. yleinen

to clear off (myös: to clear, to discharge, to foot, to fund)
to clear off (myös: to shake off)

2. Britannian-englanti

to clear off (myös: to cut, to go, to set off, to start)

Esimerkkejä "to clear off"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe must tell Mr Mubarak to calm down, and the best way to calm things down is for him to clear off, to get out.
Vi måste be president Mubarak att lugna ner sig och det bästa sättet att göra det är att han avgår och ger sig av.
EnglishIt is right to do so, as the people of Europe, following the example of the North Africans, want to tell it to clear off!
Det gör den rätt i, eftersom Europas folk kommer att följa nordafrikanernas exempel och göra sig av med den!
EnglishWe will end this unscientific, never-ending game of numbers, this hocus-pocus surrounding limit-setting, with the clear cut-off criteria.
Vi avslutar nu den ovetenskapliga, eviga sifferleken och detta hokuspokus kring gränssättningen med entydiga kriterier.
EnglishThere is a clear trade-off between the destruction of the environment and the reduction of poverty, and it is above all the poorest who suffer from it.
Det finns en tydlig kohandel mellan miljöförstöring och minskad fattigdom och det är framför allt de fattigaste som lider av det.