EN

catch {substantiivi}

volume_up
1. yleinen
catch (myös: glitch, hook, pallet)
catch (myös: bag, booty, draught, draw)
A catch documentation programme for bluefin tuna (thunnus thynnus) (
Program för dokumentation av fångst av blåfenad tonfisk (Thunnus thynnus) (
Nominal catch statistics in the north-east Atlantic (recast version) (
Statistikuppgifter om nominell fångst i Nordatlantens östra del (omarbetning) (
In addition, we must deal more firmly with the illegal catch of tuna.
Men vi måste också agera mer effektivt när det gäller illegal fångst av blåfenad tonfisk.
catch (myös: crunch, crux)
catch
2. metsästys
catch
Chairman of the subcommittee on crime fishing in a catch-and-release stream.
Högste chefen för brottsbekämpning fångar fiskar och släpper dem.
The yearly catch amounts to 2.7 million tonnes, which represents 40 % of the annual catch by the Community's fleet.
Vi fångar årligen 2,7 ton, vilket är 40 procent av gemenskapsflottans totala fångst.
Graf makes a one-handed phenomenal catch for another Carter T. D.
Graf fångar bollen med en hand... och gör touchdown för Carter.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "catch":

catch

Esimerkkejä "catch"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIt is clear that cod can be a collateral catch when fishing for other species.
Det är uppenbart att torsk inte får vara en bifångst när man fiskar andra arter.
EnglishWe have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
Vi har en debatt i eftermiddag om budgeten, då detta förfarande skall tillämpas.
EnglishHowever, what I can offer you is to take you under the catch-the-eye procedure.
Det jag däremot kan erbjuda er är att ge er ordet under ”catch the eye”-förfarandet.
EnglishRecreational sea anglers account for perhaps 1% of the total catch that remains.
Sportfiskarna står för kanske 1 procent av den totala återstående fångsten.
EnglishIndeed recently these countries seem to have embarked on a race to catch up.
De här länderna verkar ha börjat hämta in litet av försprånget den senaste tiden.
EnglishWe cannot take a catch-all approach, saying 'These are all poisonous substances'.
Vi kan inte ha en övergripande strategi och säga att alla ämnen är giftiga.
EnglishMoreover, it is time to devote more attention to by-catch of non-commercial fish.
Det är dessutom dags att ägna mer uppmärksamhet åt bifångst av icke-kommersiell fisk.
EnglishMoreover, it is time to devote more attention to by-catch of non-commercial fish.
Jag vill först tacka ledamöterna för alla deras kommentarer och synpunkter.
English(PL) Mr President, I am one of the five called under the catch-the-eye system.
(PL) Herr talman! Jag är en av de fem som kallats enligt förfarandet ”catch the eye”.
EnglishSo I hope I catch your eye tomorrow in the debate and make some of these points.
Så jag hoppas att jag upptäcker er i debatten i morgon, och att ni påpekar dessa saker.
English   [] …and thanks to having good rapporteurs, we have managed to catch up.
   – [] …och tack vare att vi har bra föredragande har vi lyckats komma ikapp.
EnglishIt is clear that the Lithuanian government has made enormous strides to catch up.
Det är uppenbart att Litauens regering har gjort oerhörda framsteg för att hinna ifatt.
EnglishFisherman who catch herring for human consumption are finding fewer and smaller fish.
Fiskare som fångar sill för mänsklig konsumtion hittar färre och mindre fisk.
EnglishHe is trying to shift the decision about catch quotas from the Commission to the Council.
Han försöker flytta beslutet om fiskebegränsningar från kommissionen till rådet.
English[ ] … and thanks to having good rapporteurs, we have managed to catch up.
– [ ] … och tack vare att vi har bra föredragande har vi lyckats komma ikapp.
EnglishSince 1996 the opportunities to catch fish in the area in question have fallen sharply.
Sedan år 1996 har fångstmöjligheterna i det berörda området sjunkit avsevärt.
EnglishWe must liven up the debate here and there by using the catch-the-eye principle.
Här och där måste vi liva upp debatterna genom att använda oss av catch the eye-principen.
EnglishInitial figures available for 1997 indicate a drastic reduction in the herring by-catch.
De första siffrorna för 1997 tyder på en drastisk minskning av sillbifångsten.
EnglishWe are using the catch-the-eye procedure, so the blue-card procedure is not permitted.
Vi använder oss av ögonkontaktsförfarandet, så blåkortsförfarandet är inte tillåtet.
EnglishIn the 'catch-the-eye' procedure there were several references to scrappage incentives.
Under ”catch the eye”-förfarandet gjordes flera hänvisningar till skrotningsprogram.