"calamity" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"calamity" ruotsiksi

EN calamity
volume_up
{substantiivi}

calamity (myös: cataclysm, catastrophe, crash, disaster)
volume_up
katastrof {yleiss.}
Instead, they succeeded in bringing a calamity of gigantic proportions.
I stället lyckades de åstadkomma en katastrof av gigantiska proportioner.
Hence, the ecological calamity which has befallen stocks in the North Sea.
Därav den ekologiska katastrof som har skett i Nordsjön.
Men detta bakslag är inte nödvändigtvis en katastrof.
calamity (myös: cataclysm, catastrophe, deluge, cataclism)
volume_up
syndaflod {yleiss.}
calamity (myös: cataclysm, catastrophe, cataclism)
volume_up
kataklysm {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "calamity":

calamity

Esimerkkejä "calamity"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishToday, people come to Europe seeking refuge from calamity and persecution.
I dag kommer folk till Europa för att söka skydd från katastrofer och förföljelse.
EnglishAsia has no less responsibility than the US and Europe to reverse the climate calamity.
Asien har inte mindre ansvar än Förenta staterna och Europa att dämpa klimatkatastrofen.
Englishany service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;
tjänstgöring som utkrävs när nödläge eller olycka hotar samhällets existens eller välfärd,
EnglishIn the unlikely event of a calamity, it is imperative to keep the consequences to an absolute minimum.
Skulle en olycka trots allt inträffa så gäller det att följderna begränsas så mycket som möjligt.
EnglishLet him who sets calamity in motion do the clearing-up afterwards.
De som orsakar dramat måste också lösa dramat.
EnglishMr Papayannakis has asked what the scale of this calamity was.
Papayannakis frågade mig om fenomenets omfattning.
EnglishI was born at a time when, and in a place where, there has been no direct reason for thinking of war and calamity.
Jag är född i en tid och i ett land, där det inte finns direkt anledning att tänka på ofärd och krig.
EnglishQuite the contrary, it would be a solution leading to calamity.
EnglishIt is not the first such calamity.
Det är inte den första katastrofen av sitt slag.
EnglishIt is a good thing that the State Duma is conducting an inquiry into how the calamity in Beslan ended and how that final stage was dealt with.
Det är positivt att den ryska duman undersöker hur upplösningen av händelseförloppet i Beslan hanterades.
EnglishI do not know whether Turkey will become a Member State of the EU, but to deny it the chance to do so would be a calamity.
Jag vet inte om Turkiet kommer att bli en medlemsstat i EU, men att förvägra landet chansen att bli det skulle vara mycket olyckligt.
EnglishOur society obsessed with profit, our society of the cautious and short-sighted, might one day easily bring calamity to us all.
Den civilisation som styrs av vinstintresse och ängsliga närsynta skulle mycket väl en dag kunna störta ner oss alla i avgrunden.
EnglishPerhaps this should act as a blueprint and if these obligations are adhered to at least one region will be earnestly addressing this calamity.
Det skulle kunna vara en plan, och om man ansluter sig till dessa åtaganden kommer åtminstone en region att ta itu med detta elände på allvar.
EnglishWe need extra funds to develop through further R&D in an attempt to assess what is the reason for this calamity hitting the beekeepers.
Vi behöver ytterligare medel för att satsa på mer forskning och utveckling och försöka analysera vad orsaken är till detta elände som har drabbat biodlarna.
EnglishI have to say with great regret that if in the last six months we had had far more determination from both the Commission and the Council this calamity could have been averted.
Jag hoppas att något under dessa sista dagar av det luxemburgska ordförandeskapet kommer att hjälpa till att gottgöra detta.
English   Mr President, ladies and gentlemen, I want to start by saying that I agree with all the expressions of sympathy in response to the calamity in South-East Asia.
   – Herr talman, mina damer och herrar! Jag vill börja med att säga att jag instämmer i alla sympatiyttringar med anledning av katastrofen i Sydostasien.