EN cake
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

cake (myös: cookie)
volume_up
kaka {yleiss.}
The potica is a traditional Slovenian cake made by rolling up a layer of dough covered with walnuts.
Potica är en speciell, slovensk kaka som påminner om en rulltårta täckt med valnötter.
The result is a cake that gives them belly ache.
Resultatet blir en kaka som de får ont i magen av.
You can get all hopped up on ice cream and sugar and cake and go crazy.
Ni kan bli aldeles höga på glass och socker och kaka och bli galna.
cake (myös: bit, chip, cut, distance)
cake (myös: bite, chip, end, fragment)
volume_up
bit {yleiss.}
Everyone wants a small piece of the large cake, but they do not want to see the cake as a whole made larger.
Alla vill ha en liten bit av den stora kakan, men de vill inte att kakan som helhet skall bli större.
Everyone wants as large a slice as possible of this huge cake.
Alla vill ha en så stor bit som möjligt av den stora kakan.
Nor can it be right that although the CAP cake has to be shared between 25 Member States, one country gets a gigantic 23.4 per cent slice.
Det är inte heller rätt att även om GJP-kakan måste delas mellan 25 länder så får ett land en gigantisk bit på 23,4 procent.
cake (myös: gateau, trifle)
volume_up
tårta {yleiss.}
Surely they had not expected to be received on board with tea, coffee and cake?
De hade väl inte väntat sig att bli mottagna ombord med te, kaffe och tårta?
The problem is not that there is one cake to be shared between regions, as some would have us believe.
Problemet är inte att vi har en tårta vi skall fördela mellan regionerna, såsom vissa försöker få oss att tro.
cake (myös: crust, biscuit)
volume_up
skorpa {yleiss.}
cake (myös: trifle, pastry)
volume_up
bakelse {yleiss.}
Trans fats, found in many cakes, pastries, pies and fast foods, are chemically altered vegetable oils used to bulk up foods and increase their shelf life.
Transfetter, som förekommer i många kakor, tårtor, bakelser, pajer och snabbmatsprodukter, är kemiskt modifierade vegetabiliska oljor som används för att göra livsmedel fylligare och mer hållbara.
cake
volume_up
hård yta {yleiss.}
cake
volume_up
krokett {yleiss.}

2. Gastronomia

cake (myös: drop scone)
volume_up
plätt {yleiss.}
. -- that's a piece of cake, with one billion people.
Och jag menar inte hela ekonomin, för att expandera Indiens ekonomi till Englands storlek-- det är lätt som en plätt med en miljard människor.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "cake":

cake

Esimerkkejä "cake"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishMost of it comes from America, Argentina and Brazil in the form of soya cake.
Merparten kommer från Amerika, Argentina och Brasilien i form av sojafoderkaka.
EnglishWe need to find a golden mean, so that we can have our cake and eat it.
Vi måste hitta en gyllene medelväg så att vi både kan äta upp kakan och ha den kvar.
EnglishTo do so again would be the icing on the cake at the end of a long legislative process.
Att göra det igen skulle bli pricken över i vid slutet på en lång lagstiftningsprocess.
EnglishIt seems a bit pointless simply to tag along to Johannesburg as a kind of icing on the cake.
Att bara åka med till Johannesburg som någon slags dekoration känns litet överflödigt.
EnglishAnd I'm proud to say this cake also wins the judges ' 2002 discretionary award.
Och den här kakan vinner även domarnas specialpris år 2002.
EnglishWe can make sure that in Europe, we have a slice of this cake and everyone involved will benefit.
Vi kan se till att vi i Europa får en del av kakan och att alla som är inblandade gynnas.
EnglishHow big should renewable energy’ s slice of the energy cake be?
Hur stor bör den förnybara energins del av energikakan bli?
EnglishHow big should renewable energy’s slice of the energy cake be?
Hur stor bör den förnybara energins del av energikakan bli?
EnglishSomeone's in my house, eating my birthday cake and it's not me!
Det är nån i mitt hus med min familj, men det är inte jag.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishCompared with the introduction of the euro itself, this cruise upstream by the 'Euroboat ' is a piece of cake.
I jämförelse med introduktionen av den äkta euron, är eurobåtens färd motströms en enkel sak.
EnglishClearly some icing can be added to this multi-layer cake.
Det går uppenbarligen att lägga ytterligare grädde på moset.
EnglishWe converted 36 tonnes of yellow cake into gas.
Vi har konverterat 36 ton urankoncentrat, s.k. yellow cake, till gas.
EnglishOnce we get into the cake we find the bad bits.
När vi väl kommer in på själva kakan upptäcker vi de dåliga bitarna.
EnglishWe have already heard from Sweden about the problem of pieces of cake being served in the back of the church.
Från Sverige har vi redan hört talas om problemen med servering av kaffebröd i församlingslokaler.
EnglishCrisis prevention is the icing on the cake of all political debates because prevention is better than cure.
Krisförebyggande är klyschan i alla politiska tal, eftersom det är bättre att förebygga än att bota.
EnglishI basically stuck to me mother's advice about cake baking.
Jag följde min mammas råd när det gäller kakbak.
EnglishYou cannot have your fudge cake and eat it by denying such inherent flexibility in the Treaty.
Man kan inte båda ha kakan och äta upp den genom att förneka att det finns en sådan inneboende flexibilitet i fördraget.
EnglishThe cake that we are distributing is not going to become any bigger because there are more hungry people.
Kakan som vi skall fördela växer inte med aptiten.
EnglishYou cannot have your cake and eat it.
Som vi säger på spanska: man kan inte blåsa och suga samtidigt.