"café" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"café" ruotsiksi

volume_up
café {subst.}
SV

"café" englanniksi

EN café
volume_up
{substantiivi}

café (myös: brasserie, inn)
volume_up
restaurang {yleiss.}
The city of Luleå offers a large variety of restaurants, cafes and shops.
I själva centrum finns ett stort utbud av restauranger, caféer och butiker.
Frölunda Torg is a shopping center located in the city district with over a hundred shops, restaurants and cafés all under one roof.
Frölunda Torg är ett köp- och stadsdelscentrum med över hundra butiker, restauranger och caféer samlade under ett och samma tak.
café (myös: bistro, coffee shop)
This relates in particular to the thematic strategies of REACH and CAFE.
Utgångspunkten är framför allt de temainriktade strategierna i REACH och CAFE.
Unfortunately, we cannot go over to the Café Moskow to drink to your health, but we're all together.
Tyvärr kan vi inte gå till café Moskva och ta en drink men vi är i alla fall tillsammans.
In your reply you mentioned the Clean Air for Europe programme: CAFE.
I ert svar nämnde ni programmet ”Ren luft i Europa”, CAFE.
café (myös: coffee shop)
café
café

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "café":

café

Esimerkkejä "café"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPhone numbers and addresses for each café can be found here.
Telefonnummer och adress till respektive kafé hittar du här
EnglishThat would be as absurd as making a café owner liable for monitoring what is said across the café tables.
Det vore lika absurt som att ålägga en kaféägare ansvar att kontrollera vad som sägs över kaféborden.
EnglishTime to visit Joo hwan at the Internet cafe tomorrow
Det är dags att besöka Joo-hwans internetcafé imorgon.
EnglishThe Commission is aware that breweries often provide café owners with financial, material and technical support.
Kommissionen känner till att bryggerierna ofta förser kaféägarna med finansiell, materiell och teknisk hjälp.
EnglishEvery village in Africa now has a cyber cafe.
EnglishThat would be as absurd as making a café owner liable for monitoring what is said across the café tables.
Det är inte lämpligt att medlemsstater avgör detta, eller avkräver tjänsteleverantörer ansvar för själva innehållet i informationen.
EnglishBut in the whole county there is no coffee shop, there's no Internet cafe, there's no movie theater, there's no bookstore.
Men i hela länet finns det inget kafé, det finns inget internetcafé, det finns ingen bio, det finns ingen bokhandel.
EnglishI've got the address of that dope cafe.
Jag har adressen till det där haschkaféet.
EnglishLet's go to the café around the corner.
EnglishIn my opinion, reading the morning paper in a street café is quite different from reading it on the Internet where you work.
Jag anser att det är en helt annan sak att läsa morgontidningarna på ett gatucafé än att läsa den i sitt arbetsrum på Internet.
EnglishThe Wieliczka salt mine, constructed in the 13th century, contains an entire town below ground with a sanatorium, theatre, church and café!
Saltgruvan Wieliczka från 1200-talet innehåller en hel stad under jord, med sanatorium, teater, kapell och kafé.
EnglishCommissioner, this was the social media revolution, planned in an Internet cafe, with Wael Ghonim of Google one of its heroes.
Herr kommissionsledamot, det här var de sociala mediernas revolution, som planerades på ett Internetkafé och hade Googles Wael Ghonim som en av sina hjältar.
EnglishLet us give those restaurant managers who want one a small room for customers who occasionally like to enjoy a good cigar after their coffee or pousse-café.
Låt oss ge de restaurangchefer som vill ett litet rum för kunder som ibland vill njuta av en god cigarr efter kaffet eller drinken.
EnglishThere are women's mutuals, café owner's mutuals and so on.
Det finns hundratals ömsesidiga system i olika länder och inom olika sektorer, som exempelvis ömsesidiga system för bland annat kvinnor och kaféägare.
EnglishFor information and booking please contact Kim Sjöberg at Färgfabriken's Café by tel +46 709 517 144 or This email address is being protected from spambots.
För bokningsförfrågningar, kontakta Kim Sjöberg på Färgfabrikens Kafé per telefon 0709–517 144  eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots.
English

Zenit is the university building for student services and includes a restaurant, bookstore-café, Student Health Care Centre and the Study Counselling Office.

EnglishIt includes a café, lunch restaurant and library, the Student Health Care Centre and the Student Counselling Office.
Här hittar du även Studenthälsan och studievägledare. Läser du på tekniska högskolan kommer du att tillbringa mycket tid här.