"bribe" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"bribe" ruotsiksi

volume_up
bribe {subst.}
SV

EN bribe
volume_up
{substantiivi}

bribe
Is the intention to bribe France to adopt the EU’ s financial plans using illegal subsidies?
Är avsikten att muta Frankrike till att godkänna EU: s finansieringsplaner genom olagliga subventioner?
But on the down side, he is increasing all the army and civil servants ' pay as a straight bribe.
Men på den negativa sidan ökar han de armé- och statsanställdas löner såsom en ren muta.
But on the down side, he is increasing all the army and civil servants' pay as a straight bribe.
Men på den negativa sidan ökar han de armé- och statsanställdas löner såsom en ren muta.
bribe (myös: kickback, graft)
volume_up
mutor {mon.}
No, it amounts to nothing more than bribes for international banking systems.
Nej, de är helt enkelt mutor till internationella banksystem.
I particularly welcome the clear opposition to bribes.
Särskilt välkomnar jag det tydliga ställningstagandet mot mutor.
Next you'll be accepting bribes and setting speed traps all over town.
Sen är du igång och tar mutor, sätter farthinder i hela staden -

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "bribe":

bribe

Esimerkkejä "bribe"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe bribe of EUR 86 million per annum is taken from many pensioners and many of the lower-paid.
Mutan på 86 miljoner euro per år tas från många pensionärer och många av dem som är lågavlönade.
EnglishThe problem is that I am receiving a bribe - in kind, money or services - and that is not changed by declaring it.
Problemet är att jag får presenter - saker, pengar, tjänster - och det förändras inte med vad jag uppger.
EnglishWe are obliged to watch as undisguised attempts are made in the Security Council to use economic aid as a bribe to induce African states to consent to war.
Vi måste se på hur man i FN:s säkerhetsråd öppet försöker att genom ekonomiskt stöd till fattiga afrikanska stater köpa sig ett godkännande av ett krig.
EnglishWe are obliged to watch as undisguised attempts are made in the Security Council to use economic aid as a bribe to induce African states to consent to war.
Vi måste se på hur man i FN: s säkerhetsråd öppet försöker att genom ekonomiskt stöd till fattiga afrikanska stater köpa sig ett godkännande av ett krig.