"breathe a word" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"breathe a word" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "breathe a word".

Esimerkkejä "breathe a word"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishRapporteur Daul does not breathe a word about this report by the Court of Auditors.
Föredragande Daul nämner inte med ett ord denna rapport från revisionsrätten.
EnglishYou do not breathe a word about a framework directive on services of general interest.
Ni säger inte ett ord om ett ramdirektiv om tjänster av allmänt intresse.
EnglishUnfortunately, the report does not breathe a word about this.
Men i betänkandet nämns olyckligtvis ingenting om detta.
EnglishAnother conclusion is that the report does not breathe a word about the Commission’s Green Paper on economic immigration.
En annan slutsats är att betänkandet inte andas ett ord om kommissionens grönbok om ekonomisk immigration.
EnglishIt does not breathe a word about the problem that, after the failure of the fisheries agreement with Morocco, less money is being spent.
Man säger ingenting om problemet med att mindre pengar kommer att användas för fiskeavtal efter det att fiskeavtalet med Marocko strandat.
EnglishStrikingly, the present report does not breathe a word about Kosovo's explicit status, although Amendment 13, which we will be backing, does.
Det är slående att man i det aktuella betänkandet inte andas en stavelse om Kosovos uttalade status, även om det görs i ändringsförslag 13, som vi stöder.
EnglishIs it not strange that we should be debating education here and do not breathe a word about the Bologna Declaration on the eve of the Prague Summit.
Det är dock märkligt att vi här håller en debatt om utbildning, och att vi inte med ett enda ord nämner Bolognaförklaringen kvällen före toppmötet i Prag.
EnglishStrangely, they do not breathe a word about the enormous waste mountains they create for us and which will present us with major problems for the next ten thousand years.
Egendomligt nog säger de inte ett ord om de enorma berg med avfall som de skapar åt oss, avfall som kommer att ge oss mycket stora problem under de närmaste tio tusen åren.
EnglishIt therefore surprised me somewhat not to hear either the presidency or the Commission breathe a word about the human rights situation in Africa just now in the introduction.
Det förvånar mig således en smula att varken ordförandeskapet eller kommissionen i inledningen nyss nämnde ett enda ord om hur det förhåller sig med de mänskliga rättigheterna i Afrika.
EnglishThe report does not breathe a word about that, because it would mean admitting that all the talk about small businesses is just a popularity-seeking justification for granting aid to big business.
I betänkandet sägs inte ett ord om det, eftersom det skulle leda till att man erkänner att talet om små företag bara är ett demagogiskt rättfärdigande av stöden till de stora företagen.

Muita sanoja

English
  • breathe a word

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.