"boss" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"boss" ruotsiksi

volume_up
boss {subst.}
SV

"boss" englanniksi

volume_up
boss {yleiss.}

EN boss
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

boss (myös: knob, stud)
volume_up
knapp {yleiss.}
boss (myös: button, head, knob, nub)
volume_up
knopp {yleiss.}
boss (myös: buckle, bulge, dent, indent)
volume_up
buckla {yleiss.}

2. "supervisor, head"

volume_up
chef {yleiss.}
Nathan and his boss went to the city council to get a change in the ordinance.
Nathan och hans chef gick till stadsfullmäktige för att förändra stadgarna.
The boss has a power over his employees that they do not have over him.
Chefen har en makt över sina anställda som de anställda inte har över sin chef.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
boss (myös: basis, butt, foreman, foundation)
volume_up
bas {yleiss.}
boss (myös: foreman, gaffer)
boss (myös: carter, ganger, headman, supervisor)
volume_up
förman {yleiss.}

3. Amerikanenglanti

boss (myös: calf, bossy)
volume_up
kalv {yleiss.}
boss (myös: bossy)
volume_up
kossa {yleiss.}
boss
volume_up
valstrateg {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "boss":

boss

Synonyymit (ruotsiksi) ilmaisulle "boss":

boss
Swedish

Esimerkkejä "boss"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe boss also needs the protection of the law - he or she can get tired too.
Chefen behöver också lagens skydd - han eller hon kan också bli trött.
EnglishIt's hard to go to your boss and say, "I have an excellent idea for our organization.
Det är inte lätt att gå till chefen och säga, "Jag har en fantastisk idé för det här företaget.
EnglishI excitedly presented this to the big boss, and his reaction was, "Um, I don't get it."
Jag la fram min plan för chefen. ~~~ Han sa: "Jag förstår inte."
EnglishThat's what I'm here for, boss... to take care of any problems you got.
Det är det jag är här för... att ta hand om de problem du må ha.
EnglishWe need a heap of bloody bodies so when mob boss Wallenquist looks over his charts of profits and losses.
Vi måste ha en massa blodiga lik så när maffiabossen tittar på vinstkurvorna -
EnglishThe job is done by the boss and either the boss's wife or husband.
Jobbet utförs av chefen och antingen chefens hustru eller make.
EnglishAfter all, that would be sending out the wrong signal to Kremlin boss Putin at entirely the wrong moment.
På det sättet ges ju en felaktig signal till herr Putin i Kreml vid alldeles fel tillfälle.
EnglishHarvey Dent, once Gotham's District Attorney...... was horribly scarred by underworld kingpin, Boss Moroni.
Åklagare Harvey Dent... fick ansiktet vanställt av maffiachefen Moroni.
EnglishThese judges, yesterday's judges, wanted to show who is boss.
Dessa domare, gårdagens domare, ville visa vem som bestämmer.
EnglishYeah, tell the kid he'll be surfing by Saturday, boss.
Berätta för den där killen att han kommer att surfa på lördag.
EnglishSo we have farmers with Hugo Boss ties now.
Det finns alltså jordbrukare med slipsar från Hugo Boss nu.
EnglishThis independence leads them to be constantly critical towards the one they consider the boss.
Och denna opartiskhet leder till att han eller hon varje dag är kritisk gentemot den som han eller hon betraktar som överhet.
EnglishBoss must've installed it while we were sleeping.
Chefen måste ha installerat det när vi låg och sov.
EnglishI wouldn't want you to get in trouble with your boss.
EnglishYeah, but his nose fits his face, boss.
EnglishThe boss is very meticulous about his home.
EnglishOkay, where do you want to go... boss?
EnglishBoss, the Chinese cook... he's upstairs.
EnglishRemember when you told the boss --
EnglishIt's a new concept the boss came up with.

Muita sanoja