"Bosnians" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"Bosnians" ruotsiksi

SV
SV

EN Bosnians
volume_up
{monikko}

Bosnians
Serbs, Croats and Bosnians will have to find their own way.
Serber, kroater och bosnier måste hitta sin egen väg.
First: the victims of the crimes are no longer the Kosovo Albanians, but Serbs, Roma and even Bosnians.
För det första: offren för förbrytelserna är inte längre kosovoalbanerna, utan serber, romer, till och med bosnier.
Every single day there are attacks on Serbs, on the Roma, on Bosnians, but attacks are also still carried out on Albanians.
Dagligen sker det angrepp på serber, på zigenare, på bosnier, men det sker också fortfarande angrepp på albaner.

Esimerkkejä "Bosnians"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOne outcome of the election is that it has strengthened the Bosnians' democratic awareness.
Ett resultat av valet är att det har stärkt bosniernas demokratiska medvetenhet.
EnglishOne outcome of the election is that it has strengthened the Bosnians ' democratic awareness.
Ett resultat av valet är att det har stärkt bosniernas demokratiska medvetenhet.
EnglishThe Muslim Bosnians are unquestionably Europeans, whereas the Christian Ethiopians clearly are not.
Jag kan inte föreställa mig att Turkiet kommer att klara av att uppfylla kriterierna inom de närmaste dagarna eller veckorna.
EnglishLet the Bosnians, the Herzegovinans, the Croatians and the Serbs bury the dead you are responsible for because of the conflicts you created.
Låt folken i Bosnien, i Hercegovina, i Kosovo, i Serbien begrava sina döda efter de konflikter som ni skapade.
EnglishHowever, the Macedonians, the Montenegrins and the Serbs should be joined by the Bosnians and Herzegovinians, the Albanians and the Kosovars as early as possible in 2010.
Invånarna i Makedonien, Montenegro och Serbien bör emellertid åtföljas av medborgare från Bosnien och Hercegovina, Albanien och Kosovo så snart som möjligt under 2010.