EN bolt
volume_up
{substantiivi}

1. yleinen

volume_up
blixt {yleiss.}
And suddenly, like a bolt of lightning, the answer came to him.
Och plötsligt, som en blixt från klarblå himmel, kom svaret.
First, that for the teachers this decision came like a bolt from the blue.
För det första att beslutet kom som en blixt från klar himmel för lärarna.
Madam President, the events taking place in Albania do not come as a bolt from the blue.
Fru ordförande, utvecklingen av händelserna i Albanien kommer inte som en blixt från en klar himmel.
bolt (myös: bar, canon, law, order)
volume_up
regel {yleiss.}
bolt (myös: arrow, dart)
volume_up
pil {yleiss.}
Dom använde en armborst pil.
bolt (myös: screw)
volume_up
skruv {yleiss.}
Pop some bolts on her neck and the villagers'll be chasing her.
Med några skruvar runt halsen kommer byborna jaga henne.
bolt (myös: nail, spike, tack)
volume_up
spik {yleiss.}
bolt (myös: peg, pin)
volume_up
bult {yleiss.}
Anyone selling a product - for example, a luxury automobile - cannot tolerate the product containing a single bolt not belonging to that automobile.
Den som säljer en produkt - exempelvis en lyxbil - kan inte tolerera att produkten innehåller en enda bult som inte tillhör denna bil.
bolt
volume_up
åskvigg {yleiss.}
bolt
volume_up
låskolv {yleiss.}
bolt
volume_up
skäkta {yleiss.}
bolt
volume_up
tygpacke {yleiss.}
bolt
volume_up
tygrulle {yleiss.}

2. Rakennusala

bolt
volume_up
bult {yleiss.}
Anyone selling a product - for example, a luxury automobile - cannot tolerate the product containing a single bolt not belonging to that automobile.
Den som säljer en produkt - exempelvis en lyxbil - kan inte tolerera att produkten innehåller en enda bult som inte tillhör denna bil.

Esimerkkejä "bolt"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWith a crossbow bolt from that roof through that window?
En armborstpil från det taket genom det fönstret?
EnglishWell nothing happens when the bolt's open you see.
Som du ser händer inget när vapnet är säkrat..
EnglishYou cannot simply act as if the Commission suddenly received this knowledge in May like a bolt from the blue!
Det får inte vara så att de låtsas som om kommissionen i maj plötsligt får denna kunskap, som en jungfru sitt barn.
EnglishOh, by the way, if things get bad, just bolt, okay?
Om saker går dåligt, håll dig borta ok?
EnglishUsain Bolt can get his ass kicked by a squirrel.
EnglishThis is not a bolt-on addition.
Detta är inte något tillägg i förbifarten.
EnglishI support the establishment of a temporary committee, but we have to be careful not to bolt the stable door after the horse has bolted.
Jag stöder inrättandet av en tillfällig kommitté, men vi måste vara försiktiga så att vi inte tar för lång tid på oss.
EnglishWe think Usain Bolt is fast.
EnglishI support the establishment of a temporary committee, but we have to be careful not to bolt the stable door after the horse has bolted.
Förhandlingarna om budgetplanen för 2007 – 2013 är ett talande exempel på Förenade kungarikets sätt att sköta sitt ordförandeskap.
EnglishThe crossbow bolt?
EnglishIt has therefore now come as a bolt from the blue that an unholy alliance of Conservatives, Liberals and extremists is threatening to reject the accounts for 1996.
Det är därför ett slag i luften när en olycklig allians av konservativa, liberala och folk från ytterkanterna hotar med att avvisa budgeten för 1996.
EnglishOn the subject of the Social Summit, which will be covered in greater detail by other Members, I would like to start by saying that I hope the Summit will not just be a bolt-on extra.
Vi anser att det är otroligt viktigt att vi i nuläget ägnar oss åt att planera en aktiv politik för vår mest värdefulla tillgång, nämligen humankapitalet.
EnglishNevertheless, let me again ask the Commissioner: what additional mechanisms can we bolt on to exclude the possibility of subsidies being given to firms that have already relocated?
När dessa villkor väl är på plats borde man prioritera övriga konkurrenskraftsfaktorer, som kunskap, nyskapande, forskning och utveckling, samt kvalitet på humankapital.
EnglishNevertheless, let me again ask the Commissioner: what additional mechanisms can we bolt on to exclude the possibility of subsidies being given to firms that have already relocated?
Låt mig ändå fråga kommissionsledamoten igen. Vilka ytterligare mekanismer kan vi ta till för att utesluta möjligheten att subventioner ges till företag som redan har omlokaliserat?