"blood alcohol" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"blood alcohol" ruotsiksi

EN blood alcohol
volume_up
{substantiivi}

blood alcohol
They relate to safer car fronts and the very important issue of blood alcohol.
De gäller säkrare bilfronter och den mycket viktiga frågan om alkohol i blodet.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ml for drivers.
Därför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.
That is why there should be a maximum blood alcohol limit of 0.5 mg/ ml for drivers.
Därför borde gränsen om 0, 5 promille alkohol i blodet hos fordonsförare inte överskridas.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "blood alcohol" ruotsiksi

blood substantiivi
Swedish
to blood verbi
alcohol substantiivi

Esimerkkejä "blood alcohol"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSubject: Disparities in driver blood-alcohol limits in EU Member States
Angående: Skillnader i fråga om maximala tillåtna alkoholhalten i blodet för fordonsförare inom Europeiska unionen
EnglishThe EPLP therefore cannot support harmonization of blood alcohol levels and speed limits at this time.
För närvarande stöder därför EPLP varken en harmonisering av maxgränserna för alkoholhalt i blodet eller hastighetsbegränsningar.
EnglishFor example, the UK currently has blood alcohol limits of 0.8mg compared to 0.2mg in Sweden.
I Förenade kungariket ligger till exempel gränsen för högsta tillåtna alkoholhalt i blodet för närvarande på 0,8 mg jämfört med 0,2 mg i Sverige.
EnglishI would like to underline the fact that there can be no question of setting EU level blood alcohol content limits for all drivers.
Jag vill betona att det inte kan bli tal om att på EU-nivå fastställa gränser för blodets alkoholkoncentration för alla förare.
EnglishOn the other amendments concerning blood/ alcohol levels, as the UK has more stringent legislation I prefer our own national legislation.
EPLP anser därför att tonvikten inte bör ligga på att harmonisera utan på att dela med sig av bästa metoder för upprätthållande av trafiksäkerheten.
EnglishIn the spirit of 'don't drink and drive', zero tolerance and a 0.00% blood alcohol level must be introduced for drivers throughout the entire EU.
Enligt parollen kör inte onykter måste nolltolerans och en nollpromillegräns för blodets alkoholkoncentration införas för förare inom hela EU.
EnglishOn the other amendments concerning blood/alcohol levels, as the UK has more stringent legislation I prefer our own national legislation.
I de andra ändringsförslagen om alkoholhalten i blodet föredrar jag vår egen lagstiftning, eftersom Förenade kungariket har en mycket strängare lagstiftning.
EnglishIt is therefore unclear that an EU wide harmonisation of speed limits and blood-alcohol limits would significantly benefit road-users in the UK at this time.
I Irland har vissa skolor erbjudit körlektioner som en del av läroplanen i det ettåriga utbildningsprogram som kallas ” övergångsåret ”.
EnglishSome Member States have raised the age restrictions, some have increased taxes on alcohol and some have lowered the blood alcohol concentration limits, for example.
Vissa medlemsländer har höjt sina åldersgränser, man har höjt alkoholskatter och man har sänkt promillegränser osv. Det gläder mig!
EnglishToday, in the European Union, only three Member States, Ireland, Malta and the United Kingdom, have maximum rates of blood alcohol greater than that value.
I Europeiska unionen är det i dag bara tre medlemsstater, Irland, Malta och Storbritannien, som har promillegränser som är högre än detta värde.
EnglishDriving with a blood-alcohol level of more than 0.5 mg/l is a criminal offence subject to imprisonment for up to two years.
908) och där fastställs 0,2 promille som tillåten gräns. Om gränsen 0,5 promille överskrids, då är det redan fråga om grovt rattfylleri, som kan medföra upp till två års fängelse.
EnglishI personally advocate the possibility of harmonisation right across the EU, where zero tolerance for blood alcohol levels in drivers should apply.
Personligen förespråkar jag möjligheten till harmonisering inom EU, där nolltolerans och en nollpromillegräns för blodets alkoholkoncentration hos förare bör gälla.
EnglishWhy is the Commission reluctant to submit a proposal concerning maximum blood/alcohol limits for drivers, even though this would reduce the number of road deaths?
Varför är kommissionen ovillig att lägga fram ett förslag om maximalt tillåtna alkoholhalter i trafiken, trots att detta skulle minska antalet döda?
EnglishI find it extremely commendable that the Commission too considers that blood alcohol levels must be kept low among drivers, for safety and alcohol do not go together.
Alkohol är också den största bidragande orsaken till olyckor på europeiska vägar, och en mycket viktig bidragande orsak till de allvarliga olyckorna.
EnglishAs we are talking about blood-alcohol levels I wonder if the Commissioner, in her recommendation is also going to be looking at the broader issue of drugs?
Eftersom vi talar om alkoholmängder i blod, undrar jag om kommissionsledamoten i sin rekommendation också kommer att titta på den mer omfattande narkotikafrågan?
EnglishAs we are talking about blood-alcohol levels I wonder if the Commissioner, in her recommendation is also going to be looking at the broader issue of drugs?
Vi tror att subsidiariteten och rekommendationen kommer att räcka för att alkoholgränsen i de olika länderna skall kunna fastställas till 0,5 promille eller lägre.
EnglishI also support the recommendations that the limit for blood alcohol content (BAC) should be set as close to 0.00% as possible, especially for new drivers.
Jag stöder också rekommendationerna om att gränsen för blodets alkoholkoncentration bör ligga så nära en nollpromillegräns som möjligt, särskilt för oerfarna förare.
EnglishWe feel that the Commission should present a directive setting the maximum blood alcohol limit at 0.5 parts per thousand for all the Member States.
Vi tycker att kommissionen bör lägga fram ett direktiv i vilket man fastställer att maximigränsen för alkoholhalten i blodet skall vara 0,5 promille i alla medlemsstaterna.
EnglishSubject: Blood/alcohol limits for drivers Since 1988, the Commission has been advocating Community legislation concerning maximum blood alcohol limits for drivers.
Angående: Maximigränser för alkoholhalt i trafiken Kommissionen har sedan 1988 förespråkat gemenskapslagstiftning beträffande maximigränser för alkohol i trafiken.
EnglishI find it extremely commendable that the Commission too considers that blood alcohol levels must be kept low among drivers, for safety and alcohol do not go together.
Jag tycker det är väldigt bra att även kommissionen anser att alkoholhalten måste hållas på en låg nivå i trafiken. Säkerhet och alkohol går nämligen inte ihop.