"bacteriological" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"bacteriological" ruotsiksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "bacteriological".

Esimerkkejä "bacteriological"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe compositional quality and indeed the bacteriological quality of foods are more accurately measured today than ever before.
Den sammansatta kvaliteten och naturligtvis den bakteriologiska kvaliteten på livsmedel mäts i dag mer noggrant än någonsin förut.
EnglishThere is no such thing as zero risk and we know what consequences a bacteriological problem (not linked only to terrorism) can have for a large number of our citizens.
Nollrisk finns inte och vi vet vilka konsekvenser problem med bakterier skulle få för de flesta konsumenter (inte bara i anslutning till terrorismen).
EnglishMinced meat involves a much greater bacteriological risk for consumers than larger pieces of beef, so the production date is a very important piece of information.
Köttfärs innebär en långt större bakteriologisk risk för konsumenterna än utskuret nötkött, och därför är informationen om tillverkningsdatum mycket viktig.
EnglishThe second is the issue of disarmament, a contribution towards the abolition of nuclear, bacteriological and chemical weapons, a technical contribution to their destruction.
För det andra frågan gäller om avrustning, och ett bidrag till avrustningen när det gäller ABC-vapen, och tekniskt bidrag till att förstöra dessa vapen.
EnglishWith this in mind, it is impossible to forget the plane crash involving a plane full of chemical and bacteriological weapons, which claimed so many victims in the Netherlands.
Hur kan man förresten låta bli att tänka på flygolyckan vilken skördade så många offer i Nederländerna med ett flygplan fullt av kemiska och biologiska vapen?
EnglishI ask you though, Mr Frattini, on the imminent danger of terrorist acts waged using bacteriological weapons, for example - God forbid - or by nuclear means: are we prepared?
Jag vill dock fråga er, herr Frattini, om den hotande faran för terrorhandlingar där man använder t.ex. bakteriologiska vapen - gud förbjude - eller kärnvapen: är vi förberedda?
EnglishZero risk does not exist and the consequences of a bacteriological problem, whether or not this is linked to terrorism, can be extremely significant for all our citizens.
Nollrisk existerar inte och konsekvenserna av ett bakterierelaterat problem - med eller utan anknytning till terrorism - kan vara mycket omfattande för unionens samtliga medborgare.

Muita sanoja

English
  • bacteriological

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.