EN backwards
volume_up
{adjektiivi}

backwards (myös: wrong)
De har fått allt om bakfoten.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "backwards":

backwards
backward

Esimerkkejä "backwards"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, we all have the impression, you and I, that we are going backwards.
Ändå har vi alla känslan av, ni, jag med, att vi ständigt ligger ett steg efter.
EnglishHow do you expect the citizen and consumer to understand this backwards step?
Hur vill ni att konsumenten och medborgaren skall uppfatta detta tillbakasteg?
EnglishWe expect to see Turkey move forward; instead all we see is it moving backwards.
Vi förväntar oss en utveckling som går framåt men ser bara en försämring.
EnglishI believe that Europe too could fall backwards unless it moves forwards.
Jag misstänker att detta öde kan drabba även Europa, om vi inte går framåt.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, what would happen if we went backwards?
Herr talman, mina damer och herrar! Vad skulle hända om vi ångrade oss?
EnglishIt may, on the other hand, represent a step backwards into forms of authoritarianism.
Efter självständigheten var det också ett ekonomiskt lovande land.
EnglishUse this command to move the selected object one step backwards.
Med detta kommando flyttar du det markerade objektet ett steg längre bak.
EnglishWe will breathe a sigh of relief after eight years of going backwards.
Vi kommer att dra en lättnadens suck efter åtta års tillbakagång.
EnglishThe solutions advocated take us backwards, not forwards and I regret that.
De lösningar som vi ger nu tillhör en förfluten tid och absolut inte framtiden, vilket jag beklagar.
EnglishRoad use charges have been pushed backwards and forwards for six months, and they still are.
Frågan om vägavgifter har man i ett halvår skjutit än hit, än dit och nu skjuter man det vidare.
EnglishFurther waiting at best would change nothing and at worst would lead to a move backwards.
Att vänta ytterligare skulle i bästa fall inte förändra något, i sämsta fall skapa en tillbakagång.
EnglishIn the information society in its globalized state anyone not moving forwards is moving backwards.
I det globaliserade informationssamhället är det en tillbakagång att inte röra sig framåt.
EnglishThe position adopted in this report constitutes a step backwards from the previous position.
Ståndpunkten i detta betänkande utgör en tillbakagång i förhållande till den tidigare ståndpunkten.
EnglishIt bent over backwards to communicate with Parliament.
Den gjorde sitt yttersta för att kommunicera med Europaparlamentet.
EnglishGalileo, by the way, did this very cleverly by running a ball backwards down the strings of his lute.
Galileo förresten, gjorde detta mycket tydligt genom att rulla en boll nedför strängarna på sin luta.
English(PT) The position adopted in this report constitutes a step backwards from the previous position.
(PT) Ståndpunkten i detta betänkande utgör en tillbakagång i förhållande till den tidigare ståndpunkten.
EnglishQuite a big step backwards has been taken with regard to these principles since the Commission’ s original proposal.
Eftersom jag inte har mer än två minuter på mig måste jag begränsa mig.
EnglishTherefore I believe that is a step backwards.
Skulle de vilja att vi återgår till att ge fiskrester till idisslare?
EnglishThe first fundamental risk would be to renationalise it: that would be a serious step backwards.
Den första grundläggande risken vore om politiken åternationaliseras - det skulle innebära ett allvarligt bakslag.
EnglishThat government has taken a step backwards from civilisation in favour of barbarism, through pre-emptive war.
Regeringen har backat ett steg från civilisationen i riktning mot barbari, genom sitt förebyggande krig.