"at a glance" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"at a glance" ruotsiksi

EN at a glance
volume_up
{adverbi}

at a glance (myös: summarily, in short)

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "at a glance" ruotsiksi

at prepositio
A substantiivi
A adjektiivi
Swedish
a artikkeli
glance substantiivi
Swedish
to glance verbi

Esimerkkejä "at a glance"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAt first glance, I feel that there are three essential aspects to this issue.
Enligt min mening är det i första hand tre mycket viktiga punkter som framträder.
EnglishWe are confronted by a situation which at first glance seems impossible to resolve.
Vi står inför en situation som vid första anblicken verkar omöjlig att lösa.
EnglishAt first glance I would say that Parliament to some extent leads the way.
Vid en första anblick skulle jag säga att parlamentet till en del visar vägen.
EnglishHe may seem unremarkable at first glance, but fails the test upon further inspection.
Vid en flyktig blick ser den väl snygg ut men vid en närmare granskning håller den inte.
EnglishA glance around this chamber shows that it is not exactly the most popular of places.
En titt runt omkring här i kammaren visar att det inte precis är den populäraste platsen.
EnglishThus, of course, the ramifications are much broader than they seem at first glance.
Därmed är självfallet förgreningarna mycket bredare än vad de kan verka vid första anblicken.
EnglishThe tax package, even a nodding glance at the harmonisation of taxes, failed.
Uppbyggnaden av ett skattepaket misslyckades även vad gäller en liten harmonisering av skatterna.
EnglishThere are different methods, however, and they are not always recognisable at first glance.
Men det finns olika metoder, och det är inte alltid så lätt att veta vilken man ska välja.
EnglishHowever, what we have before us now is purely a glance into the future.
Det som vi har framför oss är dock bara en titt in i framtiden.
EnglishAllow me therefore, in conclusion, to cast a glance at the future.
Tillåt mig således att till avslutning kasta en blick på framtiden.
EnglishLet us just cast a glance back to the previous summit in Samara.
Låt oss bara göra en tillbakablick på det föregående mötet i Samara.
EnglishIt is not, therefore, such an inflexible, blinkered policy as might be imagined at first glance.
Konkurrenspolitiken är följaktligen inte så trångsynt som man kan tro vid första ögonkastet.
EnglishA glance into the future shows how urgent the need for action is.
En blick in i framtiden visar att det behövs omedelbara åtgärder.
EnglishA glance at the internet will show exactly who I mean.
Om ni tar er en titt på Internet kommer ni att se precis vem jag menar.
EnglishWe are confronted by a situation which at first glance seems impossible to resolve.
Så länge det inte sker någon ekonomisk återhämtning i regionen kommer vi inte att på allvar få någon stabil fred.
EnglishI believe we must also cast a glance at the conditions under which Belarus exists at the moment.
Jag tror att vi också måste kasta en blick på de omständigheterna under vilka Vitryssland existerar.
EnglishIn my country, Austria, you need only to glance at the headlines to know what it is all about.
I mitt land, Österrike, behöver man bara kasta en blick på rubrikerna för att förstå vad det handlar om.
EnglishA glance at the map should give us serious cause for concern: the risk of war is mounting around the world.
En blick på kartan ger anledning till allvarliga bekymmer. Krigsfaran ökar över hela världen.
EnglishAt first glance, everything would appear to be quite straightforward.
Vid första påseende tycks allt vara mycket enkelt.
EnglishPlease allow me to end with a glance into the future.
Låt mig avslutningsvis måla upp ett litet framtidsperspektiv.