EN

associations {monikko}

volume_up
associations

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "association":

association

Esimerkkejä "associations"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBecause it was taken up by the people, the citizens and by private associations.
Därför att det vilade på människor, på medborgare och på privata sammanslutningar.
EnglishWe have other examples of associations which quite simply do not legally exist.
Det finns andra exempel på föreningar som helt enkelt inte existerar lagligen.
EnglishYouth associations, let me say, are always a bit ahead of the other organisations.
Tillåt mig säga att ungdomsföreningar alltid ligger lite före andra organisationer.
EnglishThe Commission proposals relating to smaller mutual associations should be endorsed.
Kommissionens förslag rörande mindre ömsesidiga försäkringsföretag bör godkännas.
EnglishThe work of the relatives' and victims' associations must also be strengthened.
Arbetet inom sammanslutningar för släktingar och offer måste också stärkas.
EnglishThe Forum brings together leading EU, Japanese and US high-tech industry associations.
Forumet sammanför ledande högteknologiska industriförbund från EU, Japan och USA.
EnglishIt sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Den har sänts klagomål på flera punkter till 120 banker och bankföreningar.
EnglishThe defendants were aided by lawyers not belonging to independent bar associations.
De svarande biträddes av advokater som inte tillhörde några oberoende advokatsamfund.
EnglishIt is an important plank in the protection of consumers and consumer associations.
Det är en viktig programpunkt i konsumentskyddet och konsumentkontakterna.
English1.What Community aid is available for producers’ associations in the fisheries sector?
1.Vilka gemenskapsstöd kan anslås till producentorganisationerna inom fiskesektorn?
EnglishClearly, other principles must apply regarding individuals, law firms and associations.
Andra principer måste helt klart gälla för individer, advokatfirmor och föreningar.
EnglishMany local and European associations have strongly criticised the project.
Många lokala och europeiska sammanslutningar har framfört hård kritik mot projektet.
EnglishA number of associations have grown modestly, and the market has become more dynamic.
Under tiden har ett antal förbindelser vuxit något och marknaden blivit mer dynamisk.
EnglishApproximately 21 % will go to national associations and 5.4 % to tour operators.
För det nationella förbunden blir det ungefär 21 procent, och researrangärerna 54 procent.
EnglishThe national associations will thus have a few extra tickets available to them.
De nationella förbunden kommer på så sätt att ha lite fler biljetter till sitt förfogande.
EnglishEconomic associations are normally wound up or dissolved via liquidation.
Ekonomiska föreningar avvecklas eller upplöses normalt genom likvidation.
EnglishThe website also contains the contributions from associations representing disabled people.
På webbplatsen finns också bidrag från föreningar som företräder funktionshindrade.
EnglishWe remember the stud farm associations and the golf clubs, and all that goes with them.
Vi minns referenserna till stuteri och golfklubbar, och allt som har att göra med dessa.
EnglishWe could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
Vi skulle emellertid utan svårighet kunna anordna diskussioner med de förbund som de tillhör.
EnglishWe knew that the different fusion associations held different views.
Vi känner till att de olika fusionsorganisationerna hade olika ståndpunkter.