"applicant" - Ruotsinkielinen käännös

EN

"applicant" ruotsiksi

EN applicant
volume_up
{substantiivi}

applicant (myös: requestor, applier)
volume_up
sökande {yleiss.}
The applicant is obliged to work with 27 separate national legal systems.
Den sökande tvingas arbeta med 27 olika nationella rättssystem.
There was a conflict of interest where the government was the programme manager and the applicant.
Det fanns en intressekonflikt när regeringen både ansvarade för programmet och var sökande.
In some languages, the term 'beneficiary ' crept in instead of 'applicant '.
Tydligen har ordet " förmånstagare " smugit sig in i vissa språkversioner i stället för " sökande ".
applicant (myös: candidate, trainee)
volume_up
aspirant {yleiss.}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "applicant":

applicant
English

Esimerkkejä "applicant"-ilmaisun käytöstä ruotsiksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIndeed, everyone has now realised that this primarily means the applicant states.
Det är nu också klart för alla att dessa i första hand krävs av kandidatländerna.
EnglishAmendment No 2 advocates coordination between Member States and Applicant States.
I ändringsförslag 2 förespråkas samordning mellan medlemsstater och kandidatländer.
EnglishWhat sort of signal does this send to Turkey and the other applicant countries?
Vad för slags signal sänder detta till Turkiet och de andra ansökarländerna?
EnglishThere is a reference to applicant states and that is something that we have in mind.
Det finns en hänvisning till ansökarländerna och detta är någonting vi tänker på.
EnglishThe applicant countries have already attended meetings in the past on this subject.
Kandidatländerna har reda tidigare deltagit en gång i överläggningar om detta.
EnglishAll of these are tasks and requirements which are common to all applicant countries.
Allt detta är uppgifter och behov, som är gemensamma för alla kandidatländerna.
EnglishThe terms that we have offered the applicant states are unimaginative and mean.
De villkor som vi har erbjudit kandidatländerna är fantasilösa och lågsinta.
EnglishEnlargement is in the interests of both the European Union and the applicant states.
Utvidgningen ligger i såväl Europeiska unionens som ansökningsstaternas intresse.
EnglishFirst, to start the accession procedure with all applicant countries simultaneously.
För det första, att anslutningsprocessen inleds samtidigt för alla ansökarländer.
EnglishThis directive must be part of the social acquis in the applicant countries.
Detta direktiv måste vara en del av det sociala regelverket i ansökarländerna.
EnglishWe believe that Turkey should be treated the same way as any other applicant country.
Vi anser att Turkiet skall behandlas på samma sätt som varje annat ansökarland.
EnglishThis is what distinguishes the applicant states from the European Parliament.
Det utgör skillnaden mellan de stater, som vill ansluta sig, och Europaparlamentet.
EnglishWe must also press for the banning of child prostitution in all applicant countries.
Vi måste dessutom pressa på så att barnprostitution förbjuds i alla ansökarländer.
EnglishWe also have to be able to create adequate labour systems for applicant countries.
Ansökarländerna måste också gå i land med att skapa fungerande arbetsmarknadssystem.
EnglishNone of the eleven applicant countries should feel excluded from enlargement.
Ingen av de elva ansökarländerna ska behöva känna sig uteslutna från en utvidgning.
EnglishIf the applicant countries read the Hughes report, they may not want to join.
Om kandidatländerna läser Hughes betänkande, kanske de inte vill ansluta sig.
EnglishI would point out that this upper limit is not relevant to applicant countries.
Jag måste påpeka att denna övre gräns inte är relevant för ansökarländerna.
EnglishThe applicant countries must themselves finance most of the changes required.
Kandidatländerna finansierar själva huvudparten av de nödvändiga reformerna.
EnglishWe judge the progress of the applicant states by the Copenhagen and Madrid criteria.
Vi bedömer staternas framsteg enligt kriterierna från Köpenhamn eller Madrid.
EnglishIt is important to encourage this will, not least among the applicant countries.
Det är viktigt att uppmuntra denna vilja, inte minst hos ansökarländerna.