"under arrest" - Romaniankielinen käännös

EN

"under arrest" romaniaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "under arrest".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "under arrest" romaniaksi

under substantiivi
under adjektiivi
Romanian
under prepositio
Romanian
arrest substantiivi
to arrest verbi

Esimerkkejä "under arrest"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishShe has already been freed before and then put under house arrest again.
Ea a mai fost eliberată anterior, fiind mai apoi condamnată din nou la arest la domiciliu.
EnglishHe was detained and is still under arrest, as far as anyone knows.
Acesta fost reţinut şi, din câte se ştie, este în continuare în arest.
EnglishThe opposition is not involved in the process and many of the opposition leaders are still under house arrest.
Opoziția nu este implicată în acest proces și mulți dintre conducătorii opoziției se află încă în arest la domiciliu.
EnglishShe has been under house arrest since 2003 and is an important symbol of the struggle for democracy and human rights.
Ea se află în arest la domiciliu din 2003 şi este un important simbol al luptei pentru democraţie şi drepturile omului.
EnglishFinally, we are also fully aware of the situation of the Swedish citizen, Dawit Isaak, who is still under arrest in Eritrea.
În cele din urmă, suntem pe deplin conştienţi de situaţia cetăţeanului suedez Dawit Isaak, care se află încă sub arest în Eritreea.
EnglishThere was a motion for a resolution for today on China, on the case of Mr Gao Zhisheng, a well-known lawyer who is under arrest.
A existat o propunere de rezoluţie pentru astăzi referitoare la China, la cazul domnului Gao Zhisheng, un avocat celebru care se află în arest.
EnglishWhy do I then hear stories of Belgian lorry drivers who, for relatively minor offences, are kept under arrest in the United Kingdom?
De ce aud atunci povestiri referitoare la conducători belgieni de autocamion care, pentru infracţiuni relativ minore, sunt ţinuţi în arest în Regatul Unit?
EnglishDespite our efforts to secure verifiable information, it remains unclear whether they are under house arrest or otherwise imprisoned.
În ciuda eforturilor noastre de a obține informații verificabile, nu este clar dacă aceștia se află în arest la domiciliu sau dacă suportă alt regim de detenție.
EnglishThere are currently 15 persons in jail under preliminary arrest for having tried to take a stand against the corrupt dealings of the Hungarian Government.
La ora actuală, 15 persoane se află în închisoare sub arest preliminar, pentru încercarea de a lua o poziţie faţă de acţiunile corupte ale guvernului maghiar.
EnglishAs regards Mr Karoubi and Mr Mousavi, as I have said, it is even difficult to establish precisely whether they are in prison or under house arrest.
În privința dlui Karoubi și a dlui Mousavi, după cum am spus, este dificil de stabilit cu precizie dacă aceștia sunt în închisoare sau sunt puși sub arest la domiciliu.
EnglishMadam President, first of all of course, I, too, want to welcome the release of Aung San Suu Kyi, the opposition leader in Burma, after so many years under house arrest.
în numele grupului PPE. - În primul rând, vreau, desigur, să salut și eu eliberarea lui Aung San Suu Kyi, lidera opoziției din Birmania, după atâția și atâția ani de arest la domiciliu.
EnglishThe leader of the Burmese opposition, Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi, has been under house arrest for many years, and has also received a three-year prison sentence.
Lidera opoziţiei din Birmania, laureata Premiului Nobel pentru pace, Aung San Suu Kyi, a fost sub arest la domiciliu timp de mulţi ani şi a şi primit o pedeapsă cu închisoarea de trei ani.

Muita sanoja

English
  • under arrest

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.