"under any circumstances" - Romaniankielinen käännös

EN

"under any circumstances" romaniaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "under any circumstances".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "under any circumstances" romaniaksi

under substantiivi
under adjektiivi
Romanian
under prepositio
Romanian
any pronomini
any artikkeli
Romanian
circumstances substantiivi
circumstance substantiivi

Esimerkkejä "under any circumstances"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishHowever, this must not, under any circumstances, be the last step that we take.
Cu toate acestea, acesta nu trebuie să fie în niciun caz ultima măsură pe care o luăm.
EnglishThe EU must not, under any circumstances, be burdened with Iceland's debts.
UE nu trebuie sub nicio formă să fie împovărată cu datoriile Islandei.
EnglishAll of this is important, and we should not, under any circumstances, lose sight of it.
Toate aceste aspecte sunt importante, iar noi nu trebuie nicicum să le pierdem din vedere.
EnglishLet me reiterate that we cannot permit that to happen under any circumstances.
Permiteţi-mi să reiterez faptul că nu putem permite în niciun caz ca acest lucru să se întâmple.
EnglishChildren should not, under any circumstances, be taken away because of poverty.
În niciun caz copiii nu trebuie luați din motive de sărăcie.
EnglishWe therefore have an historical responsibility that we cannot, under any circumstances, conceal.
Prin urmare, avem o responsabilitate istorică pe care în niciun caz nu o putem ascunde.
EnglishFirstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
În primul rând, nu trebuie să facem rabat în niciun caz de la instruirea din industria feroviară.
EnglishI have not done that, I am not doing that and I will not do that under any circumstances.
Nu am făcut, nu fac şi nu voi face în niciun caz acest lucru.
EnglishThese principles are Europe's banner, and we cannot make exceptions to them under any circumstances.
Aceste principii sunt simbolul Europei și nu putem face, sub nicio formă, excepție de la ele.
EnglishLifelong exclusion orders cannot be issued under any circumstances.
În niciun caz nu se pot emite ordine de excludere pe viaţă.
EnglishHowever, those difficulties should not, under any circumstances, be an excuse for not moving forward.
Totuși, aceste dificultăți nu trebuie, în nicio circumstanță, să fie o scuză pentru stagnare.
EnglishI cannot support this EU budget for 2011 under any circumstances.
Nu pot sub nicio formă să sprijin acest buget al UE pe 2011.
EnglishHowever, the other political priorities must not, under any circumstances, be called into question.
Cu toate acestea, celelalte priorităţi politice nu trebuie să fie, în niciun caz, puse în discuţie.
EnglishRussia and the US will not accept it under any circumstances.
Rusia şi Statele Unite nu-l vor accepta în niciun caz.
EnglishThe pay-as-you-go system must not, under any circumstances, be replaced by capital-funded systems.
Sistemul finanţat prin repartizare nu trebuie, în niciun fel, să fie înlocuit cu sisteme finanţate prin capitalizare.
EnglishHowever, we must not, under any circumstances, allow the US to monopolise Europe in economic terms.
Cu toate acestea, nu trebuie să permitem, sub nicio formă, ca SUA să monopolizeze Europa din punct de vedere economic.
EnglishI will not, under any circumstances, join in showing any more contempt for employees who are in a state of utter disarray.
Nu voi participa nicidecum la a mai dispreţui salariaţii, aflaţi într-o adevărată stare de derută.
EnglishWe shall not accept that under any circumstances.
Nu vom accepta sub nicio formă acest lucru.
EnglishWe will not permit this under any circumstances.
Nu vom permite acest lucru în niciun caz.
EnglishWe cannot allow this under any circumstances.
În niciun caz nu putem permite acest lucru.

Muita sanoja

English
  • under any circumstances

Suomi-englanti sanakirjasta löydät lisää käännöksiä.