"(the) first" - Romaniankielinen käännös

EN

"(the) first" romaniaksi

RO
volume_up
the {pron.}

EN (the) first
volume_up
{numeraali}

(the) first
volume_up
întâi {numeraali}

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "(the) first" romaniaksi

the pronomini
first substantiivi
Romanian
first adjektiivi
first adverbi
first
Romanian

Esimerkkejä "(the) first"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOnly they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.
Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.
EnglishIt is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.
Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.
EnglishThe Ministers of Justice of the Community meet for the first time in Luxembourg.
Miniştrii de Justiţie din Comunitate se reunesc pentru prima dată la Luxemburg.
EnglishThe European Monetary Institute Council meets for the first time in Frankfurt.
La Frankfurt are loc prima reuniune a Consiliului Institutului Monetar European.
EnglishThe first element is therefore an integrated and interconnected energy market.
Prin urmare, primul element este o piață energetică integrată și interconectată.
EnglishI am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
Eu sunt prima care denunță modul în care drepturile omului sunt amenințate în Cuba.
EnglishThe first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
Și, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
EnglishThe first is the Stockholm Programme on the area of justice, freedom and security.
Prima este programul de la Stockholm privind justiţia, libertatea şi securitatea.
EnglishFor the first time in its history, Europe is facing a potential water shortage.
Pentru prima dată în istoria sa, Europa se confruntă cu o potenţială lipsă a apei.
EnglishThe first is that we must regain the leading role in global climate protection.
Prima este redobândirea rolului de lider în protecţia climei la nivel mondial.
EnglishCommissioner, be bold and be the first person who starts to say that there is room.
Dle comisar, fiţi îndrăzneţ şi fiţi prima persoană care va afirma că există loc.
EnglishIf this is your first LifeCam, the following topics will help you get started:
Dacă este prima cameră web LifeCam, subiectele următoare vă vor ajuta să începeţi:
EnglishMadam President, first of all I would like to say that this is an excellent report.
Doamnă preşedintă, în primul rând aş dori să afirm că acest raport este excelent.
EnglishThis is the first and a fundamental step towards full integration into society.
Acesta este primul pas şi un pas fundamental către integrarea deplină în societate.
EnglishThe first question is: why did we need to live through a crisis in order to react?
Prima întrebare este: de ce a trebuit să traversăm o criză pentru a reacţiona?
EnglishFor the first time, 23 countries are working together to tackle Alzheimer's.
23 de ţări lucrează pentru prima oară împreună pentru a combate boala Alzheimer.
EnglishI am naturally thinking, first and foremost, but not only, of Mrs Sherry Rehman.
Mă gândesc firește, în primul și în primul rând, dar nu numai, la dna Sherry Rehman.
EnglishIt is, first and foremost, a tragedy for all those people who have been affected.
În primul rând este o tragedie pentru toți acei oameni care au fost afectați.
EnglishIs it not their responsibility, first and foremost, to educate their own children?
Responsabilitatea de a-și educa proprii copii nu le aparține, în primul rând, lor?
EnglishIn the mid-1970s, the EU signed the first economic and trade agreement with Canada.
La mijlocul anilor '70, UE a semnat primul acord economic și comercial cu Canada.