"occasion" - Romaniankielinen käännös

EN

"occasion" romaniaksi

EN occasion
volume_up
{substantiivi}

On that occasion, the issue of minorities in Pakistan was raised.
Cu această ocazie, s-a ridicat problema minorităților din Pakistan.
On this occasion "Europa", the European Union web site, is launched.
Cu această ocazie este lansat site-ul Uniunii Europene („Europa”).
On this occasion, Poland made use of the European Arrest Warrant.
Cu această ocazie, Polonia a utilizat mandatul european de arestare.
occasion (myös: juncture, opportunity)
volume_up
ocazie {f} (prilej)
On that occasion, the issue of minorities in Pakistan was raised.
Cu această ocazie, s-a ridicat problema minorităților din Pakistan.
On this occasion "Europa", the European Union web site, is launched.
Cu această ocazie este lansat site-ul Uniunii Europene („Europa”).
On this occasion, Poland made use of the European Arrest Warrant.
Cu această ocazie, Polonia a utilizat mandatul european de arestare.
occasion (myös: opportunity)
What worries me is that, on this occasion, the owner of the building was not insured.
Ceea ce mă preocupă este faptul că, cu acest prilej, proprietarul clădirii nu era asigurat.
For obvious reasons on that occasion, the situation in Libya was at the heart of our discussions.
Din motive evidente, cu acest prilej, situația din Libia s-a aflat în centrul discuțiilor noastre.
I would like to thank all those involved in this report and I hope that we will discuss the same topic on another occasion.
Mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest raport şi sper să discutăm acelaşi lucru şi cu un alt prilej.
occasion (myös: circumstance, juncture)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "occasion":

occasion

Esimerkkejä "occasion"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOn this occasion, we also have the Member States on our side, represented by the Council.
De data aceasta, avem alături de noi şi statele membre, reprezentate de Consiliu.
EnglishChancellor Merkel is rather braver than you are, at least on this occasion.
Cancelarul german, dna Merkel, este mai curajoasă decât dvs., cel puțin în această privință.
EnglishI agree that 2008 was instrumental and that those responsible have risen to this occasion.
Sunt de acord că 2008 a fost un an instrumental şi că responsabilii au fost la înălţime.
EnglishYou replied on that occasion that you had not had time to think about it.
Atunci ați răspuns că nu ați avut timp să vă gândiți la acest lucru.
EnglishI would now like to welcome a delegation from Iraq, on the occasion of their visit to our Parliament.
Aş dori să invit o delegaţie din Irak, cu ocazia vizitei acesteia la Parlament.
EnglishThis occasion must be followed by specific measures at both EU and Member State level.
Acest moment trebuie urmat de măsuri concrete, atât la nivelul Uniunii, cât și al statelor membre.
EnglishOn this occasion, by dragging out the conclusion of the agreement in order to discredit Ukraine.
De această dată, prin tergiversarea încheierii unui acord, cu scopul de a discredita Ucraina.
English. - I abstained on the occasion of the final vote on the Rapkay report on 20 October 2010.
în scris. - M-am abținut de la votul final privind raportul Rapkay din 20 octombrie 2010.
EnglishOn this particular occasion, there are two problems that must be solved methodically and purposefully.
În acest caz specific, există două probleme care trebuie rezolvate metodic și consecvent.
EnglishI am sorry to say that Mr Gauzès - whom I otherwise hold in very high esteem - is wrong on this occasion.
Regret să spun că dl Gauzès - pe care, de altfel, îl respect - se înșeală de această dată.
EnglishMr Tőkés, I personally gave you the floor on at least one occasion.
Dle Tőkés, eu personal v-am dat cuvântul cel puţin o dată.
EnglishLet us at least try to get there in time on this occasion.
Haideţi măcar să încercăm ca, de această dată, să ajungem la timp.
EnglishThe symbolism of the occasion reminds us of two fundamental ideas that must be kept at the forefront.
Simbolismul ocaziei ne aminteşte de două idei fundamentale care trebuie să fie păstrate în prim-plan.
EnglishOn that occasion it related to a matter that was also of concern to him personally, namely the Treaty of Lisbon.
Atunci era vorba despre o problemă care îl privea personal, şi anume Tratatul de la Lisabona.
EnglishThe European Parliament has underlined the importance of the governance of the Arctic on more than one occasion.
Parlamentul European a subliniat în repetate rânduri importanţa guvernanţei regiunii arctice.
EnglishOn this occasion, the government has acted swiftly and has taken decisive action to prosecute the perpetrators.
De această dată, guvernul a acţionat rapid şi a luat măsuri decisive de urmărire a vinovaţilor.
EnglishI believe that on the occasion of its first anniversary, a certain number of acknowledgements must be made.
Consider că acum, cu ocazia primei aniversări a acestui acord, trebuie făcută o serie de constatări.
EnglishHe spoke these words on the occasion of World Peace Day.
A rostit aceste cuvinte cu ocazia Zilei Mondiale a Păcii.
EnglishIt is the hundredth anniversary of that occasion.
Se aniversează o sută de ani de când se sărbătoreşte această zi.
EnglishOn this occasion, nature itself played the decisive role.
De data aceasta natura însăşi a jucat un rol decisiv.