"menu bar" - Romaniankielinen käännös

EN

"menu bar" romaniaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "menu bar".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "menu bar" romaniaksi

menu substantiivi
Romanian
bar substantiivi
to bar verbi

Esimerkkejä "menu bar"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFor example, clicking "Image" in the Paint menu bar displays the Image menu:
De exemplu, dacă faceți clic pe „Imagine” în meniul Paint, este afișat meniul Imagine:
EnglishFor example, clicking "Image" in Paint's menu bar displays the Image menu:
De exemplu, dacă faceți clic pe „Imagine” în meniul Paint, se afișează meniul Imagine:
EnglishIn the menu bar, click Manage, then click Restore deleted contacts.
În bara de meniuri, faceți clic pe Gestionare, apoi pe Restaurare contacte șterse.
EnglishIn Internet Explorer 7, click the Tools button, and then click Menu Bar.
În Internet Explorer 7, faceți clic pe butonul Instrumente, apoi selectați Bară meniuri.
EnglishIf the Tools menu isn't visible, you'll need to show the menu bar.
Dacă meniul Instrumente nu este vizibil, va trebui să afișați bara de meniuri.
EnglishTo change the account you use with SkyDrive, choose Sign Out from the menu bar.
Pentru a schimba contul pe care îl utilizați cu SkyDrive, alegeți Sign Out din bara de meniuri.
EnglishMove the mouse to make the Windows Media Center menu bar appear.
Mutați mouse-ul pentru a face să apară bara de meniuri Windows Media Center.
EnglishTo turn menus on permanently, see Show the menu bar in Internet Explorer.
Pentru a activa permanent meniurile, consultați Afișarea barei de meniuri în Internet Explorer.
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites bar, Command bar, and status bar.
Este posibil să afișați sau să ascundeți bara Meniu, bara Preferințe, bara Comenzi și bara de stare.
EnglishIn full mode, show or hide the Classic Menus (menu bar)
În modul complet, afișarea sau ascunderea meniurilor clasice (a barei de meniuri)
EnglishTo do so, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
Pentru aceasta, faceți clic pe Organizare, indicați spre Aspect, apoi selectați Afișare bară de meniuri.
EnglishThe menu bar can be turned on or off in Internet Explorer.
Bara de meniuri se poate activa sau dezactiva în Internet Explorer.
EnglishTo turn the menu bar off again, repeat the steps above.
Pentru a dezactiva din nou bara de meniuri, repetați pașii de mai sus.
EnglishClick the Tools button, point to Toolbars, and then click Menu Bar.
Faceți clic pe butonul Instrumente, indicați spre Bare de instrumente, apoi faceți clic pe Bară meniu.
EnglishTo turn the menu bar off again, repeat the steps above.
Pentru a dezactiva din nou bara de meniu, repetați pașii de mai sus.
EnglishOn the main menu bar click the … (three dots) symbol.
Pe bara principală de meniu, faceți clic pe simbolul … (trei puncte).
EnglishYou can show or hide the Menu bar, Favorites or Links bar, Command bar, and status bar.
Este posibil să afișați sau să ascundeți bara Meniu, bara Preferințe sau Linkuri, bara Comenzi și bara de stare.
EnglishOn a Mac, click the SkyDrive status icon in the menu bar, and then click View Issues.
Pe un Mac, faceți clic pe pictograma de stare SkyDrive din bara de meniu, apoi faceți clic pe Vizualizare probleme.
EnglishHere's how to display the menu bar if it is turned off.
Iată cum afișați bara de meniuri, dacă aceasta este dezactivată.
EnglishIn the Player Library, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
În Biblioteca Windows Media Player, faceți clic pe Organizare, indicați spre Aspect, apoi selectați Afișare bară meniu.

Muita sanoja

English
  • menu bar

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.