EN knock
volume_up
{substantiivi}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "knock":

knock

Esimerkkejä "knock"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Anumite ţări care ezitau la început ar putea bate acum la porţile zonei euro.
EnglishInsecticides have a knock-on effect on bees as a result of being sprayed on plants.
Insecticidele au un efect indirect asupra albinelor în urma pulverizării pe plante.
EnglishLet us knock down the walls of fortress Europe, let us build bridges, not walls ...
Haideţi să dărâmăm zidurile fortăreţei Europa, haideţi să construim poduri, nu ziduri...
EnglishWe have Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon and Kerry.
Avem Donegal, Sligo, Ireland West Airport Knock, Shannon şi Kerry.
EnglishIt is actually not an argument at all; it is a knock-out argument.
De fapt, acesta nici nu este un argument; este un argument decisiv.
EnglishUnder these circumstances, it is clearly easy to knock the UN process.
În aceste circumstanţe, este uşor să criticăm procesul ONU.
EnglishWe will knock down the visa walls that have divided the countries of the Western Balkans for far too long.
Vom doborî zidurile vizei care au separat mult prea mult timp ţările din Balcanii de Vest.
EnglishThey’ll bump into your origami and knock it off course.
Ele vor sări în bărcuță și o vor devia de la drum.
EnglishDisastrous knock-on effects might also follow for other sectors, such as the pork sector for example.
De asemenea, pot urma efecte negative dezastruoase pentru alte sectoare, precum, de exemplu, sectorul cărnii de porc.
EnglishStrong action at European level can have an important knock-on effect at national, regional and local level.
O acţiune fermă la nivel european poate avea un important efect de domino la nivel naţional, regional şi local.
EnglishI have had enough of the knock-out argument, which is always trotted out, that research will move abroad.
Personal, m-am săturat de argumentul cu care ni se răspunde întotdeauna, acela că cercetările se vor efectua în străinătate.
EnglishI had great expectations that this would be a ruling that would have a knock-on effect on other countries in Europe.
Am avut speranțe mari că aceasta ar putea fi o hotărâre care ar avea un efect de domino asupra altor țări din Europa.
EnglishThis is the classic knock-on effect, which is best illustrated by the effects of the splendid European Capital of Culture programme.
Acesta este efectul clasic, ilustrat cel mai bine de către efectele splendidului program Capitala europeană a culturii.
EnglishThe knock-on economic and human costs are incalculable; the ecological impact of the common fisheries policy is a disaster.
Costurile economice și umane sunt incalculabile; impactul ecologic al politicii comune în domeniul pescuitului este un dezastru.
EnglishGermany's filibustering in terms of speeding up the procedure to increase and restructure the borrowing fund is having an economic knock-on effect on Greece and Ireland.
Întârzierea Germaniei în accelerarea procedurilor de creștere și restructurare a fondului de împrumut are un efect secundar asupra Greciei și Irlandei.
EnglishSpeculation and severe climate change have led to a great increase in the prices of cereals used as animal feed and a knock-on increase in meat prices.
Speculaţiile şi schimbările climatice severe au dus la o creştere mare a preţurilor cerealelor utilizate ca hrană pentru animale şi o creştere negativă a preţurilor la carne.
EnglishI fully support the report on the Innovation Union because I think that it will allow us to knock down the barriers preventing innovative thinking in the European Union.
Sprijin pe deplin raportul referitor la Uniunea inovării deoarece consider că ne va permite să doborâm barierele care împiedică gândirea inovatoare în Uniunea Europeană.
EnglishThere is an enormous amount of research threatened by the risk of closure of Qimonda in Germany and the knock-on effects that such a situation would have in Portugal.
O parte considerabilă a cercetărilor este ameninţată de riscul închiderii Qimondei în Germania şi de efectul de domino pe care această situaţie l-ar avea asupra Portugaliei.