"impression" - Romaniankielinen käännös

EN

"impression" romaniaksi

EN impression
volume_up
{substantiivi}

impression (myös: appearance, feeling)
During the course of this debate, I have sometimes had a quite different impression.
Pe parcursul acestei dezbateri, am avut uneori o impresie destul de diferită.
I would not like anyone to go away with this impression of bias.
Nu aş dori ca cineva să plece cu această impresie de imparţialitate.
Some of them made a thoroughly positive impression on us.
Unii dintre ei ne-au făcut o impresie profund pozitivă.

Esimerkkejä "impression"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishIn the good old days, the impression was that everything in the EU was peachy.
În vremurile bune, ni s-a dat impresia că totul este într-o ordine perfectă în UE.
EnglishMy impression was that we did not always exploit these opportunities in full.
Impresia mea a fost că nu am exploatat mereu aceste oportunităţi în întregime.
EnglishMany people are under the impression that the vote is not due to start until 19.30.
Multe persoane au impresia că votul nu urmează să înceapă mai devreme de ora 19.30.
EnglishThere is an impression that European farmers are the only ones with concerns.
Există impresia că agricultorii europeni sunt singurii care au probleme.
EnglishHowever, I have to disagree with the impression given that food has become more expensive.
Totuşi, trebuie să fiu în dezacord cu impresia dată că hrana a devenit mai scumpă.
EnglishMr Wathelet is a little sad; he has the impression that too little has been done.
Dl Wathelet este puțin trist; are impresia că s-au făcut prea puține.
EnglishSometimes I have the impression of being in a religious community rather than a parliament.
Uneori am impresia că mă aflu într-o comunitate religioasă în loc de un parlament.
EnglishI have the impression that we would have a great deal to say on the subject of Japan.
Am impresia că vom avea multe de spus pe această temă legată de Japonia.
EnglishIn any case, that is the impression that we have had at times throughout the negotiations.
În orice caz, aceasta este impresia pe care am avut-o uneori pe durata negocierilor.
Englishbut I have the impression that you have not just come here to listen to me.
însă am impresia că nu ați venit aici doar pentru a mă asculta pe mine.
EnglishIt gives the impression that the only important thing is how the market is functioning.
Aceasta lasă impresia că singurul lucru important ar fi modul de funcţionare al pieţei.
EnglishIt has got to give the impression that it is in the driving seat to solve the problem.
Trebuie să dea impresia că este la conducere pentru a rezolva problema.
EnglishContrary to the impression given, the Copenhagen criteria do not apply here.
Contrar impresiei date, criteriile de la Copenhaga nu se aplică aici.
EnglishYet I got the impression that Mrs Frassoni agrees with our proposal.
Totuşi, am impresia că doamna Frassoni este de acord cu propunerea noastră.
EnglishThe chair of Deutsche Bank, Dr Ackermann, is a difficult man to make an impression on.
Preşedintele băncii Deutsche Bank, doctorul Ackermann, este o persoană greu de impresionat.
EnglishI fear that this is exactly the impression that this resolution is giving.
Cred că exact aceasta este impresia pe care o dă prezenta rezoluţie.
EnglishWe need to give the Americans the impression that we are not necessarily reliant on them.
Trebuie să le dăm americanilor impresia că nu depindem neapărat de ei.
EnglishDuring the very quick vote, I got the impression that we did not actually obtain the right result.
Votul a fost foarte rapid și am avut senzația că nu s-a obținut rezultatul corect.
EnglishIt gives me the impression that some of our Members have not had the benefit of a formal education.
Am impresia că unii dintre deputaţii noştri nu s-au bucurat de o educaţie formală.
EnglishI did not have the impression that you were unfair or abused your office in any way.
Personal nu am avut impresia că aţi fost incorect sau că aţi făcut abuz de poziţia dumneavoastră.