EN to distinguish
volume_up
[distinguished|distinguished] {verbi}

to distinguish (myös: to discern, to perceive)
volume_up
a distinge {v.} (a zări)
We can all distinguish between requested information and information that is forced on us.
Cu toții putem distinge între informațiile solicitate și informațiile forțate.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Se face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Comenzile rapide se pot distinge de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
to distinguish (myös: to mark out)
volume_up
a distinge {v.} (dintr-o mulțime)
We can all distinguish between requested information and information that is forced on us.
Cu toții putem distinge între informațiile solicitate și informațiile forțate.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Se face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Comenzile rapide se pot distinge de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
to distinguish (myös: to honour)
volume_up
a distinge {v.} (a cinsti)
We can all distinguish between requested information and information that is forced on us.
Cu toții putem distinge între informațiile solicitate și informațiile forțate.
This is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Se face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
Shortcuts can be distinguished from the original file by the arrow that appears on the icon.
Comenzile rapide se pot distinge de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
to distinguish
volume_up
a se deosebi {refleksiiviverbi}
to distinguish
volume_up
a deosebi {v.} (a distinge)
to distinguish
volume_up
a se distinge {refleksiiviverbi}
to distinguish
volume_up
a evidenția {v.} (pe cineva)
to distinguish
volume_up
a discerne {v.} (a distinge)
to distinguish (myös: to detach, to disconnect, to disjoin, to dissolve)
volume_up
a despărți {v.}
to distinguish (myös: to clear up, to discern, to discover, to elucidate)
volume_up
a desluși {v.}
to distinguish (myös: to discern)
volume_up
a cerne {v.} (a distinge)
to distinguish
volume_up
a diferenţia {transitiiviverbi}

Esimerkkejä "to distinguish"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThis is mentioned in order to distinguish it from the Serbian Orthodox group.
Se face această menţiune cu scopul de a o distinge de grupul ortodox sârb.
EnglishI think it is extremely important to distinguish between fraud and error.
Consider că este extrem de important să se facă distincția între fraudă și eroare.
EnglishIt is also important to distinguish between the different third countries.
De asemenea, este important să facem distincţia între diferite ţări terţe.
EnglishWe can all distinguish between requested information and information that is forced on us.
Cu toții putem distinge între informațiile solicitate și informațiile forțate.
EnglishThat is something completely different and we need to distinguish very carefully.
Acestea sunt lucruri complet diferite şi trebuie să facem distincţie între ele cu mare grijă.
EnglishIt is has been difficult to distinguish fact from fiction and to come to a decision on how to vote.
A fost greu să distingem faptele de ficţiune şi să luăm o decizie privind votul.
EnglishShould we perhaps distinguish between literary works and scientific or academic works?
Ar trebui oare să facem diferenţa între lucrări literare şi lucrări ştiinţifice sau academice?
EnglishIt is people, as you have already said, that distinguish the Arctic from the Antarctic.
Oamenii, aşa cum aţi spus deja, sunt cei care fac diferenţa dintre zona arctică şi Antarctica.
EnglishGeography and culture offer us different histories, but they do not distinguish our human condition.
Geografia şi cultura ne oferă istorii diferite, însă nu fac distincţia condiţiei noastre umane.
EnglishYet how can we distinguish information from advertising?
Totuși, cum putem face distincția între informații și publicitate?
EnglishYou can distinguish a shortcut from the original file by the arrow that appears on the icon.
Aveți posibilitatea să distingeți o comandă rapidă de fișierul inițial după săgeata care apare pe pictogramă.
EnglishWhen it comes to financing the measures, it is advisable to distinguish between two scenarios.
În ceea ce priveşte finanţarea acestor măsuri, este recomandabil să se facă distincţia între două scenarii.
EnglishWe should take care to distinguish between the two types of migratory flows in these two cases.
Ar trebui să avem în vedere distincţia dintre cele două tipuri de fluxuri migratorii din aceste două cazuri.
EnglishWe need to distinguish between information and advertising.
Trebuie să facem distincția dintre informație și reclamă.
EnglishWe would like to distinguish refugees who are genuine asylum seekers under international law.
Am dori să distingem refugiații care sunt solicitanți de azil autentici în conformitate cu dreptul internațional.
EnglishIf quality is what we care about, then why do we distinguish between small and large producers?
În cazul în care calitatea este ceea ce ne preocupă, atunci de ce nu facem distincția între producătorii mici și mari?
EnglishWhat is produced by our industry needs to distinguish itself by innovation and quality, never by price.
Rezultatele producției industriei noastre trebuie să se distingă prin inovare și calitate, niciodată prin preț.
EnglishHere we need to distinguish between consumer credit and micro-credit, for the two should not be confused.
Este momentul să facem distincţia între creditele de consum şi microcredite, întrucât cele două nu trebuie confundate.
EnglishOf course we need to distinguish between irregular migrants and migrants in need of international protection.
Sigur că trebuie să facem diferența între migranții ilegali și migranții care au nevoie de protecție internațională.
EnglishThe European Commission had proposed that we lay down criteria so that we can distinguish 'false' self-employed persons.
Comisia Europeană a propus să stabilim criterii astfel încât să putem distinge liber-profesioniştii "falşi”.