EN disgraceful
volume_up
{adjektiivi}

disgraceful (myös: ignominious)
volume_up
rușinos {adj. maskuliini} (despre ceva)
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
Este rușinos că nu s-a putut găsi nicio soluție definitivă la această problemă.
It would be really disgraceful if we were to simply wait to see what happens in Egypt.
Ar fi foarte rușinos să așteptăm pur și simplu să vedem ce se întâmplă în Egipt.
It is disgraceful that Parliament lends a hand to this kind of circumvention by granting inordinate rights to false asylum seekers.
Este rușinos că Parlamentul favorizează acest tip de eludare prin acordarea de drepturi exagerate pentru solicitanții impostori de azil.
disgraceful (myös: scandalous, shameful)
volume_up
scandalos {adj. maskuliini}
Ceea ce ați făcut a fost scandalos!

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "disgraceful":

disgraceful
graceful

Esimerkkejä "disgraceful"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWe abhor the Chinese Government's disgraceful treatment of this distinguished artist.
Detestăm tratamentul teribil al guvernului chinez față de acest artist distins.
EnglishMr President, the behaviour of Members of this House today is disgraceful.
Dle președinte, atitudinea de astăzi a deputaților din Parlament este rușinoasă.
EnglishI repeat: what is happening here this evening is pitiful and disgraceful.
Repet: ceea ce se întâmplă aici, în această seară, este deplorabil şi dezgustător.
EnglishYou know what I am referring to: the very disgraceful bullying of Ireland.
Știți la ce mă refer: agresiunea foarte rușinoasă a Irlandei.
EnglishThe interest in providing humanitarian aid is disgraceful hypocrisy.
Interesul de a oferi ajutor umanitar este o ipocrizie rușinoasă.
EnglishI think it is really disgraceful that in this day and age, this problem cannot be solved.
Sunt de părere că este într-adevăr ruşinos că în vremurile şi timpurile de azi această problemă nu poate fi rezolvată.
EnglishThe PVV finds it disgraceful that this dreadful treaty has been rammed down the throats of the Dutch people.
PVV crede că este dezonorant faptul că acest tratat groaznic a fost băgat pe gâtul poporului olandez.
EnglishI find it extraordinary and disgraceful that our own countrymen in this Chamber should be doing the same thing.
Mi se pare extraordinar şi ruşinos ca propriii noştri cetăţeni din această Cameră să procedeze la fel.
EnglishCan I also apologise to President Van Rompuy for the disgraceful performance of Nigel Farage.
Doresc, de asemenea, să îmi cer scuze faţă de domnul preşedinte Van Rompuy pentru comportamentul ruşinos al dlui Nigel Farage.
EnglishThe European Union and the Member States must tackle the disgraceful segregation suffered by the Roma head-on.
Uniunea Europeană și statele membre trebuie să abordeze segregarea rușinoasă de care suferă în mod direct romii.
EnglishA great deal of your text has been incorporated into the report, and I think it disgraceful that you are now washing your hands of it!
În raport s-au inclus foarte multe propuneri ale dvs. şi mi se pare trist faptul că acum vă deziceţi de el!
EnglishThey take disgraceful cynicism to the furthest degree, claiming to be doing this in the interests of the poorest countries.
Ei duc cinismul dizgraţios la cel mai înalt nivel, pretinzând că fac acest lucru în interesul ţărilor celor mai sărace.
EnglishThe implementation of this Lisbon Treaty novelty looks pretty disgraceful, but I must say I am not surprised.
Implementarea acestei noutăți a Tratatului de la Lisabona este destul de scandaloasă, însă trebuie să mărturisesc că nu sunt surprinsă.
EnglishI oppose the disgraceful attempt and threat by the government to no longer allow trade unions to organise on a national level.
Mă opun încercării dezonorante și amenințării guvernului de a nu mai permite organizarea de sindicate la nivel național.
EnglishI find that extremely disgraceful, and it will do more harm than good to Europe and the European idea, of which I am a great supporter.
Găsesc acest lucru extrem de ruşinos şi va face mai mult rău decât bine Europei şi ideii de Europa, pe care le susţin din toată inima.
EnglishWhatever the case, the equation of homosexuality with physical violence and necrophilia is morally repugnant and deeply disgraceful.
În orice caz, ecuaţia homosexualităţii cu violenţă fizică şi necrofilie este respingătoare din punct de vedere moral şi profund condamnabilă.
EnglishI think it is disgraceful.
EnglishIt is disgraceful, however, that, despite this, politically weak representatives are placed at the top of the EU institutions.
Este deplorabil, însă, faptul că, în pofida acestui lucru, în fruntea instituţiilor UE sunt plasaţi reprezentanţi slabi din punct de vedere politic.
EnglishI hope this legislation will be implemented without delay so that this disgraceful practice can be stopped as soon as possible.
Sper ca această legislație să fie pusă în aplicare fără întârziere, astfel încât această practică condamnabilă să poată fi oprită cât mai curând cu putință.
EnglishThis is undoubtedly necessary if the disgraceful, opaque wrangles by Council members in back rooms are finally to be brought to an end.
Este, cu siguranță, necesar dacă se va pune capăt, în cele din urmă, disputelor aprinse, dezonorabile și opace dintre membrii Consiliului, în culise.