"coming together" - Romaniankielinen käännös

EN

"coming together" romaniaksi

EN coming together
volume_up
{substantiivi}

coming together (myös: appointment, date, engagement, meeting)

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "coming together":

coming together

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "coming together" romaniaksi

coming substantiivi
to come verbi
come interjektio
together adverbi
together prepositio
Romanian

Esimerkkejä "coming together"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhether by representation or by referenda, this coming together is real.
Fie că este realizată prin reprezentare sau prin referendumuri, unificarea este ceva real.
EnglishIn our era, these two factors are coming dangerously together.
În era noastră, aceşti doi factori se întrepătrund în mod periculos.
EnglishWe are already coming together, even though, on a semantic level, we will both have to take one step.
Ne alăturăm deja unii celorlalţi, cu toate că, pe plan semantic, va trebui să facem amândoi câte un pas.
EnglishWe are not thinking in terms of the generations existing alongside each other, but in terms of them coming together.
Nu gândim situaţia din perspectiva existenţei în paralel a generaţiilor, ci a apropierii acestora.
EnglishTheir coming together is determined by globalisation and the multicultural economic environment which is still developing.
Uniunea lor este influenţată de globalizare şi de mediul economic multicultural încă în dezvoltare.
EnglishIn the Irish language we have a saying called meitheal; that is, people coming together, operating together to save the harvest.
În limba irlandeză avem un proverb numit meitheal; şi anume, oamenii se adună, lucrează împreună pentru a salva recolta.
EnglishEurope is also coming together, and cultural education can serve this process no less, for example, than does the common market.
Europa de asemenea se unifică, iar educaţia culturală poate contribui la acest proces nu mai puţin decât piaţa comună, de exemplu.
EnglishThose are the ideas that I would like to bring together before coming back to you with some proposals on the issue of insurance policies.
Acestea sunt ideile pe care aş dori să le aduc împreună înainte de a veni cu propuneri privind problema poliţelor de asigurare.
EnglishI would be pleased if we could reach agreement in the coming days so that together, we can demonstrate how determined Parliament is.
M-aș bucura dacă am putea ajunge la un acord în următoarele zile, astfel încât împreună să putem demonstra cât de determinat este Parlamentul.
EnglishI believe we will be establishing a major problem for the future if we constantly have different subgroups of states coming together to agree on a particular issue.
Consider că vom contribui la crearea unei probleme majore dacă vor exista în permanență diferite grupuri de state care se unesc pentru a ajunge la un acord într-o anumită privință.
EnglishWe had work done, with the Council and Commission side coming together for the very first time, and may I just say, it is only eight days since I was before you in my hearing here.
Ne-am făcut treaba, Consiliul şi Comisia reunindu-se cu această ocazie pentru prima dată, şi dacă pot să spun, sunt doar opt zile de când m-am prezentat în faţa dvs. pentru a fi audiată.