EN beating
volume_up
{substantiivi}

beating (myös: affray, fight, scuffle, thrashing)
beating (myös: beat)

Esimerkkejä "beating"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishBeating up people and whipping people on behalf of the government must stop.
Flagelarea și biciuirea oamenilor în numele guvernului trebuie să înceteze.
EnglishLast year we witnessed uniformed policemen beating up civilians in Slovakia.
Anul trecut am văzut cum poliţişti în uniformă băteau civili în Slovacia.
EnglishThis is one of the elements which cast doubt on the prospects for beating the recession.
Este unul din elementele care aruncă îndoiala asupra perspectivelor de depăşire a recesiunii.
EnglishOn 6 November 2010 in Moscow, unknown assailants inflicted a savage beating on the journalist Oleg Kashin.
La 6 noiembrie 2010, la Moscova, atacatori necunoscuţi l-au bătut cu sălbăticie pe jurnalistul Oleg Kashin.
EnglishThere is no point in beating about the bush.
EnglishThis kind of provision was exceptionally useful as a stick for beating not only individuals but also, and above all, the press.
Acest tip de dispoziţie a fost deosebit de folositor ca instrument de biciuire atât a persoanelor fizice cât şi, mai presus de toate, a presei.
EnglishToday's votes on the motions for resolutions are based on a debate which takes some beating in terms of its political one-sidedness.
Votul de astăzi asupra propunerilor de rezoluţii se bazează pe o dezbatere de neîntrecut din punct de vedere al caracterului său politic unilateral.
EnglishIf this investigation shows that there is a cause-and-effect relationship between the beating received and his death, are you willing to condemn them?
Dacă ancheta va arăta că există o relație de cauză și efect între bătaia primită și moartea acestuia, sunteți dispusă să condamnați aceste fapte?
EnglishPrisoners often suffer torture, corporal punishment such as flogging, beating, electric shocks and the deliberate withholding of medical assistance.
Prizonierii sunt supuşi adesea torturii, pedepselor corporale precum biciuirea, bătaia, şocurile electrice şi neacordarea deliberată a asistenţei medicale.
EnglishThis means bridging the gap between academia and business, so good ideas in the laboratory can be transformed into world-beating products.
Cu alte cuvinte, trebuie redus decalajul dintre mediul academic şi cel economic, astfel încât ideile bune să fie transformate în produse competitive la nivel mondial.
EnglishThe idealised 'Polish Mother' bravely bearing her cross in the form of a wife-beating husband is an absurdity which must be opposed socially and legally.
"Mama poloneză” idealizată purtându-şi curajoasă crucea sub forma unui soţ care îşi bate soţia constituie o absurditate căreia trebuie să ne opunem social şi legal.
EnglishHowever, we have been waiting since then for the Subcommittee on Human Rights to discuss the report on the investigation into the brutal beating of Hungarians.
Cu toate acestea, încă aşteptăm ca Subcomisia pentru drepturile omului să analizeze raportul privind ancheta referitoare la bătăile brutale la care au fost supuşi maghiarii.
EnglishSecond: put an immediate end to the violent beating-up and threatening of the peaceful opposition within the country by the regime's military and paramilitary followers.
A doua: să pună capăt imediat bătăilor violente și amenințărilor la adresa opozanților pașnici din țară, practicate de formațiunile militare și paramilitare adepte ale regimului.