EN

achievement {substantiivi}

volume_up
achievement
volume_up
realizare {f} (lucru realizat)
We consider that democracy is a human achievement that needs to be safeguarded.
Considerăm că democrația este o realizare umană care trebuie protejată.
An undoubted achievement of the Belgian Presidency is the strengthening of economic governance.
O realizare clară a Preşedinţiei belgiene este consolidarea guvernanţei economice.
I welcome this vote, which is an achievement for the European Parliament.
Salut acest vot, care este o realizare pentru Parlamentul European.
We consider that democracy is a human achievement that needs to be safeguarded.
Considerăm că democrația este o realizare umană care trebuie protejată.
An undoubted achievement of the Belgian Presidency is the strengthening of economic governance.
O realizare clară a Preşedinţiei belgiene este consolidarea guvernanţei economice.
I welcome this vote, which is an achievement for the European Parliament.
Salut acest vot, care este o realizare pentru Parlamentul European.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "achievement":

achievement

Esimerkkejä "achievement"-ilmaisun käytöstä romaniaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOne of these is also the achievement of equal opportunities for women and men.
Unul dintre ele este şi cel al realizării egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
EnglishThis achievement enables the Presidency to start negotiations with this Parliament.
Acest lucru permite Președinției să înceapă negocierile cu acest Parlament.
EnglishThis achievement demonstrates the power and importance of the workers' fight.
Această reuşită demonstrează puterea şi importanţa luptei lucrătorilor.
EnglishThe 2012 budget should contribute to the achievement of our Europe 2020 strategy.
Bugetul 2012 ar trebui să contribuie de asemenea la realizarea strategiei noastre Europa 2020.
EnglishAll efforts should now be focused on the achievement of a peaceful transfer of power.
Toate eforturile ar trebui acum îndreptate către realizarea unui transfer pașnic de putere.
EnglishIt is tremendous in terms of the achievement of trying to get a consensus.
Aceasta este imensă, din punct de vedere al realizării de a încerca obţinerea unui consens.
EnglishIn the 1970s, other trade barriers hampered the complete achievement of the common market.
În anii '70, alte bariere comerciale au stat in calea realizării complete a pieţei comune.
EnglishI believe we often play down the achievement that Europe has attained.
Consider că de multe ori, minimalizăm realizările obținute de Europa.
EnglishAmong these priorities is the achievement of a consensus concerning the 2009 elections.
Printre aceste priorităţi se află obţinerea unui consens cu privire la alegerile din anul 2009.
EnglishAll these conditions promote the achievement of peace and the establishment of friendly relations.
Toate aceste condiţii favorizează realizarea păcii şi crearea unor relaţii de prietenie.
EnglishWe shall make every effort to contribute to the achievement of the European Union's objectives.
Vom depune toate eforturile pentru a contribui la realizarea obiectivelor Uniunii Europene.
EnglishThe achievement of gender equality will only be possible if efforts are made at every level.
Realizarea egalităţii de gen va fi posibilă doar dacă se vor depune eforturi la toate nivelurile.
EnglishWe have simply opened borders, and that is our goal - it is our greatest achievement.
Avem pur şi simplu graniţe deschise şi acesta este scopul nostru - este realizarea noastră cea mai mare.
EnglishThe main investment which will enable achievement of this objective is the Nabucco gas pipeline.
Principala investiţie care ne va facilita obţinerea acestui obiectiv este gazoductul Nabucco.
EnglishThis kind of structural support affords an opportunity for the achievement of our objectives.
Acest tip de asistenţă structurală reprezintă o oportunitate pentru atingerea obiectivelor noastre.
EnglishWe must therefore welcome all attempts to simplify the achievement of this objective.
Prin urmare, trebuie să salutăm toate încercările de simplificare a procesului de atingere a acestui obiectiv.
EnglishSuch a position, however, will seriously threaten the achievement of the main objectives by 2020.
O astfel de poziție însă va amenința în mod serios realizarea obiectivelor principale până în 2020.
EnglishUnfortunately, Europe does not have a culture of achievement.
Din nefericire, Europa nu are o cultură a progreselor.
EnglishAll progress made in Iceland's accession process contributes to the achievement of this.
Toate progresele înregistrate în cadrul procesului de aderare a Islandei contribuie la îndeplinirea acestui obiectiv.
EnglishThe outcome is no record achievement, but it is an important step towards combating climate change.
Rezultatul nu este un record, dar reprezintă un pas important în direcția combaterii schimbărilor climatice.