EN winter's
volume_up
{adjektiivi}

winter's (myös: hiemal, wintry, winter, of the winter)
volume_up
zimowy {adj. maskuliini}
(FI) Mr President, in Finland we are commemorating the Winter War.
(FI) Panie przewodniczący! W Finlandii upamiętniamy właśnie wojnę zimową.
We can calculate the winter wind exposure -- so, which way the winter winds blow across the landscape.
Możemy wyliczyć, jak były wystawione na zimowe wiatry -- a więc, którędy zimowe wiatry wiały przez ten krajobraz.
Nawet w najchłodniejsze, zimowe dni.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "winter's" puolaksi

winter substantiivi
Polish
winter adjektiivi
Polish
to winter verbi

Esimerkkejä "winter's"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishThe mistake made in that regard last winter can now be seen everywhere you look.
Błąd popełniony w tym względzie ostatniej zimy jest teraz widoczny gdziekolwiek spojrzeć.
EnglishSo this is the Russians working on the ice in the peak of the Siberian winter.
To są więc Rosjanie pracujący na lodzie w środku syberyjskiej zimy.
EnglishAnd pray ye that your flight be not in the winter, neither on a sabbath:
Przetoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimie, albo w sabat.
EnglishIf we lost one in every three cows in the winter, you know, the National Guard would be out.
Jeśli przez zimę stracilibyśmy co trzecią krowę, Gwardia Narodowa wyszłaby na ulice.
English(FI) Mr President, in Finland we are commemorating the Winter War.
(FI) Panie przewodniczący! W Finlandii upamiętniamy właśnie wojnę zimową.
EnglishThou hast set all the borders of the earth: Thou hast made summer and winter.
Tyś założył wszystkie granice ziemi; lato i zimę tyś sprawił.
EnglishAs the first rains will not be slow in coming, further disasters threaten in the middle of winter.
Ponieważ szybko nadejdą pierwsze deszcze, kolejne klęski grożą nam już w połowie zimy.
EnglishAnd then in the winter things cool down. ~~~ High pressure builds over India.
W zimie spada temperatura, nad Indiami rośnie ciśnienie.
EnglishIf winter is caused by Demeter's sadness, then it must happen everywhere on Earth simultaneously.
Jeśli zima jest powodem smutku Demeter, musi zatem występować wszędzie na Ziemi równocześnie.
EnglishFor example, last winter I began with kite surfing -- so new things.
Na przykład, w zimie był to kitesurfing, Na przykład, w zimie był to kitesurfing, czyli coś nowego.
EnglishIt is interesting, is it not, that we have had the coldest winter so far on record in London for 30 years?
Czy to nie interesujące, że w Londynie mamy najmroźniejszą zimę od 30 lat?
EnglishAnd bumblebees are what we call eusocial: they're not truly social, because only the queen is, over winter.
Są eusocjalne: nie są społeczne, taka jest tylko królowa w trakcie zimy.
EnglishAnd everybody says, well don't they advance in the winter time?
Wszyscy myślą sobie: ale przecież lodowce odrastają zimą, nie?
EnglishThis will make us less vulnerable during crises similar to the one we had last winter.
Dzięki temu będziemy mniej wrażliwi w czasach kryzysów, takich jak ten, którego doświadczyliśmy minionej zimy.
EnglishThis is what happened to the children of the Dutch "Hunger Winter."
Tak właśnie było z dziećmi holenderskiej "Zimy Głodowej".
EnglishIt was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.
Ten lodowiec cofał się nawet zimą, bo jest osłabiony.
EnglishThe town was burned down; it was in the middle of winter, and it was a very, very severe winter.
Miasto spalono, a był to środek zimy, bardzo ciężkiej zimy.
EnglishThe danger is therefore not there at present, but it will resurface in the winter - in October or November.
Teraz nie ma więc niebezpieczeństwa, ale powróci ono zimą - w październiku lub listopadzie.
EnglishThen we have the harsh winters: in 2008, three million bees died during that harsh winter.
Następnie mamy problem związany ze srogimi zimami: podczas surowej zimy w roku 2008 zmarły 3 miliony pszczół.
EnglishIn winter the same area goes through nearly eight weeks when the sun never rises above the horizon.
Zaś zimą, na tym samym obszarze, przez ponad osiem tygodni słońce nigdy nie wznosi się ponad horyzont.