EN winning
volume_up
{substantiivi}

winning (myös: triumph, victory, win)
Even at a time of austerity, when many Member States are cutting their defence budgets, winning in Afghanistan must be our priority.
Nawet w czasach oszczędności, kiedy wiele państw członkowskich dokonuje cięć w budżetach obrony, naszym priorytetem musi być zwycięstwo w Afganistanie.
winning (myös: win)

Esimerkkejä "winning"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishEurope will not gain in competitiveness without winning the productivity battle.
Jeśli Europa nie wygra bitwy o produktywność, nie zyska na konkurencyjności.
EnglishAnd then you draw the conclusion the odds of winning the lottery are 100 percent.
I dojdziecie do wniosku, że prawdopodobieństwo wygrania na loterii wynosi 100 procent.
EnglishThank you to everyone who gave speeches - one day, we will be winning nonetheless!
Dziękuję wszystkim, którzy zabrali głos - pewnego dnia zwyciężymy, wbrew wszystkiemu!
EnglishThink about evolution in terms of offspring competing, and some winning.
Pomyślcie o niej jako o rywalizacji pomiędzy potomstwem, w której ktoś wygrywa.
EnglishSo what I'm going to show you is Emily Fox winning the world record for cup stacking.
Chcę wam pokazać Emily Fox bijącą światowy rekord w ustawianiu kubków.
EnglishThe Chinese are absolutely winning this race to the new Moon, by the way.
A propos, Chińczycy zdecydowanie wygrywają ten wyścig na nowy księżyc.
EnglishIt is about winning by using intelligence and I hope you will all support it.
Chodzi o korzyści wynikające z inteligentnych rozwiązań, dlatego mam nadzieję, że państwo je poprą.
EnglishI am only sorry that his view does not seem to be winning the argument with the rest of the Commission.
Przykro mi tylko, że jego zdanie nie wydaje się przekonywać pozostałych komisarzy.
EnglishWe are winning the trust of European citizens; now we must show that we deserve that trust.
Zyskujemy zaufanie obywateli europejskich; nadszedł czas, by udowodnić, że na nie zasługujemy.
EnglishI tried to get across, too, that -- my opponents don't tell you -- you never heard me mention winning.
moi przeciwnicy tego nie powiedzą... nigdy nie usłyszycie, bym wspomniał o wygrywaniu.
EnglishThere is a side that is focused on winning battles, and there is a side that is focused on winning life.
Jest strona skupiająca się na wygraniu bitew i strona skupiająca się na wygraniu życia.
EnglishDo you intend to proceed in the same way when it comes to winning over President Klaus, Sir?
Czy jednak podobnie będzie pan przekonywał prezydenta Klausa?
EnglishSo I offered a 10,000 dollar prize of software to the winning team.
Zaoferowałem 10000 dolarów nagrody dla zwycięskiego zespołu.
EnglishSo the winning design is here, and then of course, we actually go and work with the community and the clients.
Oczywiście poźniej pracowaliśmy nad nim razem ze społecznością i klientami.
EnglishThey seem to be winning the battle of ideas in Pakistan.
Wydaje się, że to oni wygrywają w walce idei w Pakistanie.
EnglishThis is what is known as 'winning every which way'...
Oto co kryje się pod pojęciem "każdy sposób jest dobry”...
EnglishThe ingenuity of the producers and retailers of designer drugs is winning out against the legislation of the Member States.
Pomysłowość producentów i sprzedawców dopalaczy wygrywa z prawodawstwem państw członkowskich.
EnglishIt was a bit like finishing a marathon and getting out of solitary confinement and winning an Oscar all rolled into one.
To tak jakbym ukończyła maraton, wyszła z więziennej izolatki i zdobyła Oskara, wszystko na raz.
EnglishThe winning designs for the ECB's new premises in February 20041st prize: COOP Himmelb(l)au, Vienna/Austria
Zwycięskie projekty w konkursie na nową siedzibę EBC (luty 2004 r.).1. nagroda: Coop Himmelb(l)au, Wiedeń, Austria.
EnglishThe following day, again everybody went to the center to meet the winning team and the prime minister at the time.
Następnego dnia wszyscy poszli do centrum miasta, aby spotkać się ze zwycięską drużyną i ówczesnym premierem.