"went wrong" - Puolakielinen käännös

EN

"went wrong" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "went wrong".

Esimerkkejä "went wrong"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishOf course, the starting point must nevertheless be to ask ourselves what went wrong.
Oczywiście punktem wyjścia musi być jednak zadanie sobie pytania, co poszło nie tak.
EnglishI think Greece is a very good example of what went wrong with the Lisbon Strategy.
Uważam, że Grecja jest świetnym przykładem tego, co poszło nie tak, jeśli chodzi o strategię lizbońską.
EnglishFurthermore, it's simply not true that what went wrong in Afghanistan is the light footprint.
Poza tym, nie jest prawdą, że błędem podczas operacji afgańskiej był brak zmasowanych działań.
EnglishLast year, technicians from all three countries were killed when something went wrong in Syria.
W zeszłym roku technicy z tych trzech krajów zostali zabici, gdy coś się nie powiodło w Syrii.
EnglishIt is legitimate for us to ask what went wrong and to get a reply.
Mamy prawo pytać i otrzymać odpowiedź, gdzie popełniono błąd.
EnglishSecondly, we must ask ourselves where we went wrong.
Po drugie, powinniśmy się zastanowić, gdzie popełniliśmy błąd.
EnglishWe are also aware that an investigation is still under way in the Gulf of Mexico into what went wrong.
Wiemy również, że nadal toczy się dochodzenie w Zatoce Meksykańskiej, które ma na celu ustalenie, co poszło nie tak.
EnglishIn this case, it seems that things went wrong.
Wydaje się, że w tym przypadku sprawy potoczyły się źle.
EnglishYou know, you're lying there, you're looking at the picture, and you're in this machine, and you're calculating, you know, what went wrong.
Wiecie, leży człowiek w maszynie, patrzy na zdjęcie i kalkuluje, co poszło nie tak.
EnglishAnd of course, it really doesn't have that much to do with what went wrong because cancer is a failure of the system.
Oczywiście, nie ma to tak wiele wspólnego z tym co dokładnie poszło nie tak. ~~~ Ponieważ rak jest awarią całego systemu.
EnglishIt all went wrong in Copenhagen.
Na konferencji w Kopenhadze wszystko poszło źle.
EnglishBut things went wrong, did they not?
EnglishThis proposal had to be dealt with by the Conciliation Committee, as something went wrong in the last Parliament.
Wniosek musiał zostać poddany pod obrady komitetu pojednawczego, ponieważ w Parlamencie poprzedniej kadencji sytuacja wymknęła się spod kontroli.
EnglishWent through the wrong door.
Englishsomething went wrong
EnglishIf you get a stomach ache, if you get a little bit bloated, was not the right food, was not the right cooking manipulation or maybe other things went wrong.
Jeśli boli cię brzuch, masz wzdęcia to jedzenie nie było dobre albo nie było dobrze przygotowane, albo coś innego poszło nie tak.
EnglishWhat went wrong?
EnglishFourthly, I want an assurance from the Commission that a transparent, independent investigation will be set up to establish the facts of what went wrong.
Po czwarte, chcę od Komisji gwarancji, że podjęte zostanie przejrzyste, niezależne badanie okoliczności, dla których nam się nie powiodło.
EnglishWith the new proposal, we will make an assessment - I believe a very honest and objective assessment - of what went right and what went wrong with the Lisbon strategy.
Wraz z nową propozycją sporządzimy ocenę - mam nadzieję rzetelną i obiektywną - tego, co poszło dobrze, a co źle w strategii lizbońskiej.
EnglishWe are now 75 years down the line, and it is only right and proper that much attention should be devoted to what went wrong then and the many victims in this.
Od tego czasu upłynęło 75 lat i właściwe oraz słuszne jest, byśmy zastanowili się, co wtedy poszło nie tak i uczcili pamięć tej ogromnej rzeszy ofiar.
Muita sanoja
English
  • went wrong

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.