"we got" - Puolakielinen käännös

EN

"we got" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "we got".

Esimerkkejä "we got"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd that was really -- people didn't like that, we've got more genes than that.
To się naprawdę nie spodobało ludziom, sądzili, że powinniśmy mieć ich więcej.
EnglishImagine that when we got on this boat, we were all given two Styrofoam peanuts.
Wyobraźmy sobie, że wsiadając na łódkę każdy dostaje dwie styropianowe kulki.
EnglishWe got invited to do the whole thing in New York, and in London, and in Los Angeles.
Zaproszono nas, by zrobić to wszystko w Nowym Yorku i w Londynie czy Los Angeles.
EnglishIt took 20 years - 20 years - until we got back half of the jobs that were lost.
Minęło 20 lat - 20 lat - zanim odzyskaliśmy połowę utraconych miejsc pracy.
EnglishWe got an inside look at the gang, from the very bottom up to the very top.
Udostępnili mu nawet najciekawszą rzecz: buchalterię, prowadzone zapisy finansów.
EnglishWell, the problem is that we've got very complicated forces in the climate system.
Rzecz w tym, że mechanizmy w systemie klimatycznym są bardzo skomplikowane.
EnglishI must say that we have been very positively surprised by the responses we have got.
Muszę powiedzieć, że byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni otrzymanymi odpowiedziami.
EnglishWhenever I think about blogs I'm like, "Oh, we've got to reach all these people."
Cokolwiek bym nie myślała o blogach, myślę o docieraniu do innych ludzi.
EnglishMr Swoboda, we would have come to that when we got to that item on the agenda.
Panie pośle Swoboda! Rozpatrzymy ten wniosek, kiedy podejmiemy ten punkt porządku obrad.
EnglishAnd this is what we first got back from the very first set of submissions.
A to jest pierwsza rzecz, którą uzyskaliśmy z pierwszego zbioru kontrybucji.
EnglishI should just mention briefly, is this really the right list that we got out?
Jeszcze powinienem wspomnieć o pytaniu, czy ta lista jest naprawdę dobra?
EnglishThat is the view that we had of the surface of Titan before we got there with Cassini,
Tak wyobrażaliśmy sobie powierzchnię Tytana zanim dotarła tam sonda Cassini.
EnglishWe got the right to go back to first principles -- that's the third diagram.
Otrzymaliśmy prawo powrotu do pierwszych zasad. ~~~ To jest trzeci wykres.
EnglishWe er 've got a certain er business indulgence, shall we say, that I could er... utilise.
Mam pewną er... słabość, którą powiedzmy, mógłbym przy okazji er... zaspokoić.
EnglishBut when we got it, now you have all the level of activity, all the benefit from it.
Ale gdy dano je ludziom, wtedy powstał stopień aktywności, z którego wszycy korzystają.
EnglishWe got a misogynist administrator sending us hate-mail fired from a Big Ten school.
Mamy wroga kobiet, który wysyła nam maile pełne nienawiści zwolnili go ze szkoły Big 10.
EnglishAnd for some time, he was convinced this was the reason we got along so well.
Przez jakiś czas uważał, że to właśnie dlatego się tak dobrze rozumiemy.
EnglishAnd we've also got to be aware that experts, of course, also make mistakes.
Musimy mieć też świadomość, że oczywiście eksperci także popełniają błędy.
EnglishWe have got to make sure that the safety of the passengers is paramount.
Musimy zadbać o to, aby bezpieczeństwo pasażerów było najwyższym priorytetem.
EnglishSo if we put you in the category of you've got syphilis, we can give you penicillin.
Umieszczamy cię w kategorii chorych na kiłę, i aplikujemy ci penicyliny.

Muita sanoja

English
  • we got

Lisää Suomi-englanti sanakirjassa.