"viable" - Puolakielinen käännös

EN

"viable" puolaksi

EN viable
volume_up
{adjektiivi}

volume_up
opłacalny {adj. maskuliini}
It allies in a really positive and economically viable food system.
Ten sojusz jest bardzo pozytywny i ekonomicznie opłacalny dla systemu żywności.
I think it's the most viable vehicle right now to pass information across a dedicated cable.
Moim zdaniem to dziś najbardziej opłacalny środek przekazywania informacji przy użyciu prądu.
Therefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
Dlatego rezygnacja z węgla bez zapewnienia sobie opłacalnej alternatywy byłaby pozbawiona sensu.
viable (myös: actual, feasible, practical, real)
volume_up
realny {adj. maskuliini}
The future of farming and the CAP must provide farmers with a viable secure income.
Przyszłość gospodarki rolnej oraz WPR muszą zagwarantować rolnikom realny i pewny dochód.
He has managed to negotiate a viable compromise, which takes into account all the different aspects of the wine sector.
Udało mu się wynegocjować realny kompromis, który uwzględnia najróżniejsze aspekty sektora wina.
Working with them was the only viable option available.
Współpraca z tymi organizacjami była jedyną realną opcją, jaka była dostępna.
viable (myös: paying, profitable)
volume_up
rentowny {adj. maskuliini}
"The government needs to provide economically viable services."
"Rząd musi zapewnić ekonomicznie rentowne usługi.
We have to talk about viable economic activities, because I do not want to present the workers who are involved with something that is not viable.
Musimy rozmawiać tu o rentownej działalności gospodarczej, ponieważ nie chcę oferować pracownikom, których dotyczy sytuacja, czegoś, co nie jest rentowne.
That is not the answer I would like to give to the workers who are interested in their jobs, in jobs that are viable.
To nie jest odpowiedź, której chciałabym udzielić pracownikom zainteresowanym swoimi miejscami pracy, miejscami pracy, które są rentowne.
volume_up
wykonalny {adj. maskuliini}
We need to find viable solutions for the public finances of Athens, Dublin and Lisbon.
Musimy znaleźć wykonalne rozwiązania dla finansów publicznych rządów w Atenach, Dublinie i Lizbonie.
Cutting the EU budget is not a viable option for those of us who believe in a competitive Europe.
Dla tych z nas, którzy wierzą w konkurencyjną Europę, ograniczanie budżetu UE nie jest opcją wykonalną.
The agreement with the Council and the Commission has produced a piece of viable legislation.
Porozumienie z Radą i Komisją pozwoliło ustanowić wykonalne przepisy prawne.
viable
volume_up
mający szansę na przeżycie {adj. maskuliini}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "viable":

viable

Esimerkkejä "viable"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishCrops of this type, which are less viable than monocultures, are often abandoned.
Często rezygnuje się z uprawy tego typu, która jest mniej rentowna niż monokultura.
EnglishToday we need that same leap in thinking for us to create a viable future.
Dzisiaj potrzebujemy podobnego skoku w myśleniu, aby stworzyć lepszą przyszłość.
EnglishThe EU's development into a viable European institution will take hard work.
Rozwój UE w mającą szansę przetrwania instytucję europejską wymaga ciężkiej pracy.
EnglishTherefore, it is vital that the European cultural industries remain viable.
Dlatego też utrzymanie opłacalności przemysłu kulturalnego Europy ma ogromne znaczenie.
EnglishA viable internal market requires action to boost consumer confidence.
By rynek mógł odpowiednio funkcjonować należy zwiększyć zaufanie konsumentów.
EnglishIn Finland, there is a viable system for maternity and parental leave.
W Finlandii obowiązuje realistyczny system urlopów macierzyńskich i rodzicielskich.
EnglishThey need to define clear, healthy and viable foundations that will ensure a better future.
Muszą określić jasne, zdrowe i solidne fundamenty, zapewniające lepszą przyszłość.
EnglishIt's no good storing the seeds if you don't know they're still viable.
Nie ma po co przechowywać nasion, jeśli nie wiadomo, czy są jeszcze żywotne.
EnglishThe euro will only be viable if we collectively give ourselves the resources to make it so.
Euro będzie się opłacało, tylko jeżeli wspólnie zapewnimy sobie zasoby, by tak było.
EnglishViable political solutions must be found rationally on the basis of clear principles.
Uzasadnione rozwiązania polityczne powinny się racjonalnie opierać na bazie jasnych zasad.
EnglishHow do you stabilize those huge molecules that seem to be viable?
Jak ustabilizujesz te wielkie cząsteczki, które wydają się żyć własnym życiem?
EnglishThe agreement with the Council and the Commission has produced a piece of viable legislation.
Porozumienie z Radą i Komisją pozwoliło ustanowić wykonalne przepisy prawne.
EnglishSouth Sudan must be enabled to establish itself as a viable sovereign state.
Południowy Sudan musi mieć możliwość stania się zdolnym do funkcjonowania suwerennym państwem.
EnglishA heart that is removed from the body of a person who has died is viable for only four hours.
Serce pobrane od osoby zmarłej nadaje się do przeszczepu przez zaledwie cztery godziny.
EnglishThe only viable choice is a negotiated outcome on all final status issues.
Jedynym realnym wyborem jest negocjowanie wszystkich kwestii dotyczących ostatecznego statusu.
EnglishWe need urgent action to retain viable jobs wherever possible.
Musimy bezzwłocznie działać, aby utrzymać stałe miejsca pracy tam, gdzie to możliwe.
EnglishThe Commission's initiative provides a very solid basis for this, and a viable way forward.
Inicjatywa Komisji daje ku temu bardzo mocną podstawę, jak też stanowi realną drogę naprzód.
EnglishTherefore, abandoning coal without having a viable alternative would not be appropriate.
Dlatego rezygnacja z węgla bez zapewnienia sobie opłacalnej alternatywy byłaby pozbawiona sensu.
EnglishThe only viable solution is for the will of the electorate to be respected.
Jedynym realnym rozwiązaniem jest uszanowanie woli wyborców.
EnglishWe have identified the right challenges and a set of viable solutions.
Prawidłowo zidentyfikowaliśmy wyzwania oraz zestaw możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań.