EN to unveil
volume_up
[unveiled|unveiled] {verbi}

And so I thought I'd come up here and unveil my real voice to you.
Pomyślałam więc, że przyjdę i odkryję przed wami mój prawdziwy głos.
And in order to introduce you to that, I've got something here that I'm going to unveil, which is one of the great marvels of the modern age.
W celu zaprezentowania go Wam, przyniosłem go tutaj i zamierzam go odkryć przed Wami. ~~~ To coś stanowi jeden z największych cudów współczesności.
~~~ I am pleased to unveil that our three billionth seed -- that's three thousand millionth seed -- is now stored.
Mam przyjemność ujawnić, że obecnie trzy miliardy nasion, to jest trzy tysiące milionów nasion, zostało zgromadzone.
(DE) Mr President, Mr President-in-Office of the Council, the European Commission has unveiled a package of measures for the safety and security of nuclear power plants.
(DE) Panie przewodniczący, panie urzędujący przewodniczący Rady! Komisja Europejska ujawniła pakiet działań na rzecz bezpieczeństwa oraz ochrony elektrowni jądrowych.
It's not necessarily glamorous, but unveiling the glamour has an appeal.
Niekoniecznie zachwycające, ale odkrywa, że glamour posiada powab.
to unveil (myös: to denude, to lay open, to reveal)
So, in the spirit of "The Great Unveiling" -- I had to do this -- I had to unveil something.
A że tradycyjnie trzeba coś odsłonić, odsłonię i ja.
They unveiled a bust of a criminal who welcomed the fascist troops invading Košice.
Odsłonięto popiersie zbrodniarza, który witał oddziały faszystów wkraczające do Koszyc.
Pomnik odsłonięto osiem miesięcy temu.
The legality and morality of these practices is at best questionable and, at worst, unveils a corrupt approach to urban development.
Legalność i moralne podstawy tych praktyk są co najmniej dyskusyjne, a w najgorszym razie odsłaniają skorumpowane podejście do rozwoju miejskiego.
to unveil (myös: to indicate, to point out, to see, to show)
volume_up
pokazać {vb:n perf.}
And so, that's what I've begin doing, and so I'd like to unveil the International Canopy Network here.
Właśnie tym zaczęłam się zajmować, i chciałabym pokazać Międzynarodową Sieć Koron Drzew.
(Laughter) This is my unveiling, because I am going to show you a clip.
(Śmiech) Oto wielka premiera - pokażę wam urywek.
to unveil (myös: to showcase, to parade)
volume_up
zaprezentować {vb:n perf.}
And in order to introduce you to that, I've got something here that I'm going to unveil, which is one of the great marvels of the modern age.
W celu zaprezentowania go Wam, przyniosłem go tutaj i zamierzam go odkryć przed Wami. ~~~ To coś stanowi jeden z największych cudów współczesności.

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "veil":

veil

Esimerkkejä "to unveil"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAnd so I thought I'd come up here and unveil my real voice to you.
Pomyślałam więc, że przyjdę i odkryję przed wami mój prawdziwy głos.
EnglishThrough the numerous ways that we can apply cymatics, we can actually start to unveil the substance of things not seen.
Różnorodne zastosowania dla kymatyki pozwalają ukazać istotę rzeczy niewidzialnych.
EnglishAnd I'd like to thank Chris for this opportunity to unveil our technology with you, and soon the world.
Chciałbym podziękować Chris'owi za tę szansę, by podzielić się naszą technologią z wami i wkrótce z resztą świata.
EnglishThe current debate takes place against the backdrop of the Commission's plans to unveil vital proposals for reform in October.
Obecna debata odbywa się w kontekście planów przedstawienia przez Komisję kluczowych propozycji reformy w październiku.
EnglishThis Agenda, which I will unveil next June before the College, will of course include the results of a wide-ranging consultation launched on the new social realities.
Ta agenda, którą ogłoszę przed Kolegium w czerwcu, z pewnością będzie uwzględniać rezultaty szeroko zakrojonych konsultacji, toczących się w sprawie nowej rzeczywistości socjalnej.