"unproductive" - Puolakielinen käännös

EN

"unproductive" puolaksi

EN unproductive
volume_up
{adjektiivi}

unproductive (myös: inconclusive)
volume_up
bezproduktywny {adj. maskuliini}

Synonyymit (englanniksi) ilmaisulle "productive":

productive

Esimerkkejä "unproductive"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInstalling software on every single system is both time-consuming and unproductive.
Instalowanie oprogramowania w każdym pojedynczym systemie jest czasochłonne i bezproduktywne.
EnglishAnd if we do that, we're going to stop seeing cities as big, metropolitan, unproductive blobs, like this.
Jeżeli to zrobimy, przestaniemy patrzeć na miasta jak na wielkie bezproduktywne plamy, jak ta tutaj.
EnglishThe same unproductive stance is maintained in the report, which tries to whitewash Community policy.
W sprawozdaniu przedstawiane jest to samo bezproduktywne stanowisko, które próbuje wybielić politykę wspólnoty.
EnglishIndefinite postponement, on the other hand, might encourage equally unproductive behaviour once again.
Z drugiej jednak strony, odłożenie tej sprawy na czas nieokreślony może spowodować równie bezproduktywne zachowanie.
EnglishThis is an unproductive debate we are having.
Prowadzona przez nas debata jest bezproduktywna.
EnglishIt is unfair, unproductive and unsustainable to treat the eurosceptics better than the euro-enthusiasts.
Lepsze traktowanie eurosceptyków niż euroentuzjastów jest niesprawiedliwe, bezproduktywne i nie ma zrównoważonego charakteru.
EnglishReducing what is, at times, an unproductive burden of bureaucracy is an objective that we must all work towards.
Celem, do którego wszyscy musimy dążyć jest ograniczenie zjawiska, określanego czasem jako bezproduktywne obciążenie biurokratyczne.
EnglishSo I had another unproductive day.
To był mój kolejny nieproduktywny dzień.
EnglishThe desire to contribute as little as possible to the revenue of the Union leads the Member States to adopt simple and unproductive positions.
Dążenie do tego, by wnieść jak najmniejszy wkład w przychody Unii, każe państwom członkowskim przyjmować proste i bezproduktywne stanowisko.
EnglishPrime Minister, you cannot carry on for ever squeezing the productive bit of the economy in order to fund an unprecedented engorgement of the unproductive bit.
Panie premierze, nie może pan bez końca wyciskać produktywnej części gospodarki celem sfinansowania bezprecedensowego obrzęku części nieproduktywnej.
EnglishThis, I hope, will soon put a stop to the sometimes unnecessary and unproductive rivalries and power struggles between the national authorities and EASA.
To, mam nadzieję, doprowadzi szybko do przerwania niekiedy niepotrzebnej i bezproduktywnej rywalizacji i walki o władzę między władzami państwowymi a EASA.
English(EL) Mr President, it has taken a long time to release the Balkans from unproductive nationalism which is out of step with European standards of behaviour and values.
(EL) Panie przewodniczący! Dużo czasu zajęło uwalnianie Bałkan od nieproduktywnego nacjonalizmu, który jest niezgodny z europejskimi normami zachowania i europejskimi wartościami.
EnglishLadies and gentlemen, when dealing with our international partners on such important challenges, we cannot allow ourselves to get caught up in unproductive divisions any longer.
Panie i panowie! Podejmując wraz z naszymi partnerami międzynarodowymi tak ważne wyzwania, nie możemy już pozwolić sobie na schwytanie w pułapkę bezproduktywnych podziałów.