"training course" - Puolakielinen käännös

EN

"training course" puolaksi

EN training course
volume_up
{substantiivi}

training course (myös: class, course, line, rate (of exchange))
The training course will take place at qualified training centres using qualified trainers.
Kurs szkoleniowy będzie prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.
kurs na opiekuna osoby starszej
Previous successful participation at a training course, or equivalent course during the phase
Wcześniejsze pomyślne ukończenie kursu szkoleniowego lub porównywalnego kursu
training course (myös: training, schooling)
Professional users will only be granted authorisation after they have completed a training course.
Profesjonalni użytkownicy uzyskają uprawnienia dopiero po odbyciu szkolenia.
The training course will take place at qualified training centres using qualified trainers.
Kurs szkoleniowy będzie prowadzony przez wykwalifikowanych instruktorów w odpowiednich ośrodkach szkoleniowych.
− A training course for neurosurgeons which is aimed at risk minimisation and to support safe and effective use for the product.
− Kurs szkoleniowy dla neurochirurgów mający na celu zminimalizowanie ryzyka i zapewnienie bezpiecznego i skutecznego stosowania produktu.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "training course" puolaksi

training substantiivi
to train verbi
train substantiivi
train adjektiivi
Polish
course substantiivi
to course verbi
Polish

Esimerkkejä "training course"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishPrevious successful participation at a training course, or equivalent course during the phase
Wcześniejsze pomyślne ukończenie kursu szkoleniowego lub porównywalnego kursu
EnglishProfessional users will only be granted authorisation after they have completed a training course.
Profesjonalni użytkownicy uzyskają uprawnienia dopiero po odbyciu szkolenia.
EnglishThe training course must, among other things, provide information about the risks of dichloromethane and the availability of alternative substances.
W trakcie szkolenia muszą być między innymi przekazywane informacje na temat zagrożeń, które stwarza dichlorometan, i dostępności produktów alternatywnych.
EnglishIn Romania only, a new Member State, there are over 60 organizations accredited for the exchange of volunteers and over 5,000 applications for this training course.
Tylko w Rumunii, nowym państwie członkowskim, jest ponad 60 organizacji akredytowanych do wymiany wolontariuszy i złożono ponad 5 000 wniosków w sprawie tego kursu szkoleniowego.