"to throw away" - Puolakielinen käännös

EN

"to throw away" puolaksi

EN to throw away
volume_up
{verbi}

to throw away (myös: to discard, to dump, to sling, to throw)
Throw away the syringe into a dedicated waste container with a lid.
Wyrzucić strzykawkę do przeznaczonego na odpady zamykanego pojemnika.
Throw away the syringe into a dedicated waste container.
Wyrzucić strzykawkę do pojemnika przeznaczonego na odpady.
After application of the cream, throw away the opened sachet.
Po nałożeniu kremu należy wyrzucić otwartą saszetkę.
to throw away (myös: to deny, to fob off, to rebuff, to recast)
And what you might get -- and anything that actually refers to things that we are used to, you throw away.
Jednak okazuje się, że całą ogólnie przyjętą wiedzę należy odrzucić.
to throw away (myös: to sack, to kick out)
volume_up
wypierdolić {v.} [alat.] (wyrzucić)
to throw away (myös: to belch out, to cast, to clear out, to drop)
volume_up
wyrzucać {vb:n imp.}
You should not throw away any medicine through wastewater or household waste.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
We should not throw away the umbrella the minute the sun appears.
Nie powinniśmy wyrzucać parasola w momencie gdy pojawia się słońce.
Throw away all used syringes directly into the dedicated waste container with a lid.
Wszystkie zużyte strzykawki należy wyrzucać bezpośrednio do zamykanego, pojemnika przeznaczonego na odpady.

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "to throw away" puolaksi

throw substantiivi
to throw verbi
away adjektiivi
away adverbi
away interjektio
Polish
away! interjektio
Polish

Esimerkkejä "to throw away"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishUnscrew the capped needle and throw away as directed by your healthcare professional.
Należy odkręcić zabezpieczoną igłę i wyrzuć zgodnie z instrukcjami personelu medycznego.
EnglishAnd all of Tucson could be like this if everybody would just revolt and throw away the rake.
Takie mogłoby być całe Tucson, gdyby wszyscy zbuntowali się i wyrzucili grabie.
EnglishRemember we used to throw things away, and we'd point to away?
Pamiętacie, że kiedyś wyrzucaliśmy gdzieś rzeczy i wskazywaliśmy na "gdzieś"?
English. ~~~ And instead of valuing it, we throw it away.
Raczej boimy się go, a zamiast szanować wyrzucamy do śmietnika.
EnglishYou must throw away the container as soon as you have used it.
Raz użyty pojemnik z preparatem musi być wyrzucony natychmiast po użyciu.
EnglishWhy should Uganda's parliamentarians choose to throw all that goodwill away?
Dlaczegóż zatem parlamentarzyści ugandyjscy mieliby się decydować na odrzucenie tych wszystkich wartości?
EnglishAgain like greening, people talk about food security as a throw-away line.
O bezpieczeństwie żywnościowym - podobnie jako o ekologizacji - mówi się, jakby była to uboczna kwestia.
EnglishAnd we got so overheated in the chase that we had to take off that fur coat and throw it away.
I tak zgrzaliśmy się w tym pościgu, że musieliśmy zrzucić futra.
EnglishNow most people think that's because plastics are a throw-away material, have very little value.
Ludzie myślą, że skoro plastik jest wyrzucany to ma małą wartość.
EnglishAnd when people are finished, they don't throw it away.
Butelka na wodę. ~~~ Kupujemy ją ze względu na butelkę, nie dla wody.
EnglishBecause we will throw away these political dogmas.
Bo wtedy pozbędziemy się tych politycznych przekonań.
EnglishYou`re going to throw away five years just like that?
Chcesz rzucić ostatnie pięć lat tak po prostu.
EnglishIt is not a simple throw-away line that you can use in some way or other, because it is going to have a tremendous effect down the line.
Nie jest to kwestia, którą można potraktować zdawkowo, bo jej reperkusje mogą być poważne.
EnglishWhen you don't want them anymore, throw them away.
Gdy już nie będziesz ich chciał, wyrzuć je.
EnglishThey said that throw away your traditional systems, these new cement tanks will supply you piped water. ~~~ It's a dream.
Reklamy informowały, że można pozbyć się tradycyjnych systemów, że te nowe cementowe zbiorniki zapewnią bieżącą wodę.
EnglishFold it in half (sticky sides together) and throw it away to keep out of the reach of children and pets.
Zgi plaster wpół (lepk powierzchni ku sobie), a nast pnie zutylizowa w taki sposób, by dzieci i zwierz ta domowe nie miały do niego dost pu.
EnglishThe most serious problem is that incidents have been reported where atrocities have been committed a stone's throw away from the bases of UN forces.
Najpoważniejszym problemem jest fakt, że donoszono o przypadkach popełniania okrucieństw tuż obok baz sił ONZ.
EnglishYou buy them cheaply, you use them, you crumple them up, and then when you're done with them you just throw them away.
Kupujemy tanio, zużywamy i zgniatamy, a kiedy z nimi skończymy, wyrzucamy je. ~~~ a kiedy z nimi skończymy, wyrzucamy je. ~~~ To film z Nepalu.
EnglishYou throw everything else away.
EnglishWipe it up, throw it away.