"the bottom right" - Puolakielinen käännös

EN

"the bottom right" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bottom right".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bottom right" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bottom substantiivi
bottom adjektiivi
Polish
to bottom verbi
right substantiivi
right adjektiivi
right adverbi

Esimerkkejä "the bottom right"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishTheoverview map (shown left here) appears in the bottom right corner of themap.
Mapa ogólna (pokazana tutaj po lewej stronie) jest wyświetlana w prawym dolnym rogu mapy.
EnglishAt the bottom right you see a robot performing a 360 degree flip in less than half a second.
U dołu po prawej stronie mamy robota wykonującego przewrót o 360 stopni w mniej niż pół sekundy.
EnglishClick "Recently closed" at the bottom right of the page to restore a closed tab or window.
Kliknij „Ostatnio zamknięte” w prawym dolnym rogu strony, aby przywrócić zamkniętą kartę lub okno.
EnglishTo expand a thumbnail, click the magnifying glass in the bottom right.
Aby rozwinąć miniaturkę, kliknij lupę w prawym dolnym rogu.
EnglishThe sum will show in the bottom right corner of the page:
Suma zostanie wyświetlona w prawym dolnym rogu strony:.
EnglishWhen you upload a file, a box that indicates the progress of the upload appears in the bottom right of your screen.
Podczas przesyłania pliku w prawym dolnym rogu ekranu jest wyświetlane okno wskazujące postęp przesyłania.
EnglishSo the first thing I'd like is a competition -- to anybody watching this as a film -- is to come up with a name for that stuff on the bottom right.
Chciałbym najpierw ogłosić konkurs dla widzów. ~~~ na nazwę dla rzeczy w prawym dolnym rogu.
EnglishAt the bottom right is one that I built in my lab about 10 years ago, and we finally turned that into a product.
Na dole po prawej jest jeden, który zbudowałem w moim laboratorium około 10 lat temu, ale dopiero teraz powstał z tego gotowy produkt.
EnglishBottom right are the sex chromosomes.
EnglishAnd I said, first of all, let me do the calculation on that compound, bottom right, which is related to coumarin, but has an extra pentagon inserted into the molecule.
Oto ten związek, na dole po prawej. ~~~ Krewny kumaryny, z dodatkowym pięciobokiem.
EnglishBottom right depicts our universe, which on the horizon is not beyond that, but even that is just one bubble, as it were, in some vaster reality.
W dolnym prawym rogu nasz wszechświat, który nie jest dalej na horyzoncie, ale jest tylko bąblem, w szerszej rzeczywistości.
EnglishA notification that indicates if an item is available for offline viewing will appear in the top (phone) or the bottom right (tablet) of your screen.
Powiadomienia o dostępności elementu do wyświetlania offline będą wyświetlane w prawym górnym (telefon) lub prawym dolnym (tablet) rogu ekranu.
EnglishTo include speaker notes, click the View speaker notes button at the bottom-right of a presentation while editing or go to View > View speaker notes.
Aby dołączyć notatki dla prelegenta, kliknij przycisk Wyświetl notatki dla prelegenta w prawym dolnym rogu prezentacji podczas edytowania lub wybierz Widok > Wyświetl notatki dla prelegenta.

Muita sanoja

English
  • the bottom right

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.