"the bottom of my heart" - Puolakielinen käännös

EN

"the bottom of my heart" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the bottom of my heart".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the bottom of my heart" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
bottom substantiivi
bottom adjektiivi
Polish
to bottom verbi
of prepositio
Polish
my pronomini
heart substantiivi
heart adjektiivi
Polish
heart- adjektiivi
Polish

Esimerkkejä "the bottom of my heart"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishI would like to thank all the rapporteurs from the bottom of my heart for their collaboration.
Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim posłom sprawozdawcom za ich współpracę.
EnglishI would like to thank this nine-strong team from the bottom of my heart.
Chcę z całego serca podziękować temu dziewięcioosobowemu zespołowi.
EnglishThank you again, from the bottom of my heart, for your cooperation in the last six months.
Raz jeszcze dziękuję z głębi serca za Państwa współpracę w ciągu minionych sześciu miesięcy.
EnglishI would like to thank you, from the bottom of my heart, for the support from all the benches that I have always had in this House.
Chciałbym z głębi serca podziękować za wsparcie ze strony wszystkich ław, które zawsze posiadałem w tej Izbie.
EnglishThank you Rosa, from the bottom of my heart.
EnglishI would therefore call on the Council, the Commission, the European Parliament and the European institutions from the bottom of my heart to do what is necessary.
Dlatego z całego serca chciałbym wezwać Radę, Komisję, Parlament Europejski oraz instytucje europejskie, aby uczyniły to, co konieczne.
EnglishIn conclusion, from the bottom of my heart, I would like to thank the Member of the Commission for our long cooperation in the areas of gender equality, employment and social affairs.
Podsumowując pragnę serdecznie podziękować komisarzowi za naszą długotrwałą współpracę w dziedzinach równości płci, zatrudnienia i spraw społecznych.
EnglishI am also delighted to have been able to contribute to a debate of such liveliness and intensity, particularly given some of the speeches for which I thank you from the bottom of my heart.
Cieszę się również, że mogłem wnieść swój wkład do tak ożywionej i intensywnej debaty, szczególnie zważywszy na niektóre przemówienia, za które z głębi serca dziękuję.

Muita sanoja

English
  • the bottom of my heart

Lisäksi bab.la tarjoaa käyttäjilleen Suomi-englanti sanakirjan josta löytyy lisää käännöksiä.