"the book" - Puolakielinen käännös

EN

"the book" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the book".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the book" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
book substantiivi
to book verbi

Esimerkkejä "the book"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishInformation from the German Foreign Office on the German French history book
Informacje niemieckiego MSZ na temat niemiecko-francuskiego podręcznika historii
EnglishGreen chemistry is replacing our industrial chemistry with nature's recipe book.
Ekologiczna chemia zastępuje naszą chemię przemysłową podręcznikiem przepisów natury.
EnglishYou look at those sort of illusions in my book and it's not as what you'd expect.
Kiedy spojrzycie na iluzje w mojej książce- takich byście nie oczekiwali.
EnglishAnd those two roles came together for me in a book that I wrote called "Origins."
I te dwie role spotkały się w mojej książce zatytłuowanej "Pochodzenie".
English~~~ This is so good that we want a marshmallow book for children.
Powiedzieli "To jest tak dobre, że chcemy o tym książeczkę dla dzieci.”
EnglishYou can import vCard files from applications like Outlook and Mac Address Book.
Możesz importować pliki vCard z innych aplikacji, takich jak Outlook i Mac Address Book.
EnglishAnd I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.
I z przyjemnością odkryłem, że napisał tę książkę, gdy sam był na urlopie.
EnglishSo every time you buy tickets on Ticketmaster, you help to digitize a book.
Za każdym razem, gdy kupujemy bilety na Ticketmaster, pomagamy digitalizować książkę.
EnglishFrank Wilson had written a book called "The Hand." ~~~ They got together -- JPL hired them.
Frank Wilson napisał książkę pt.: "The Hand" Spotkali się -- JPL ich zatrudniło.
EnglishYou can find it here: this book about flies that you may have been looking at on Amazon.
Na przykład tutaj: w tej książce o muchach, którą mogliście przeglądać na Amazonie.
EnglishThe book of the generation of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham.
Księga o rodzie Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego.
EnglishRecently, a book was published in the Netherlands about terrorism and those combating it.
Niedawno w Holandii opublikowano książkę o terroryzmie i ludziach walczących z nim.
EnglishI have brought along a book, which is the Treaty establishing a Constitution for Europe.
Przyniosłem ze sobą książkę, którą jest Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy.
EnglishThe FSA in the United Kingdom has a rule book of half a million words.
FSA w Wielkiej Brytanii posiada zbiór przepisów o objętości pół miliona słów.
EnglishLet them be blotted out of the book of life, And not be written with the righteous.
Przydajże nieprawość ku nieprawości ich, a niech nie przychodzą do sprawiedliwości twojej.
EnglishIt's a quote from the "American Prometheus" book on Robert Oppenheimer.
To cytat z książki "Amerykański Prometeusz", biografii Roberta Oppenheimera.
EnglishIn fact, it appeared in a porno comic book, which is the slide on the right.
Nawet pojawił się w komiksie pornograficznym, proszę spojrzeć na slajd po prawej stronie.
EnglishIf you looked in the book, you saw this, which I really was appalled by.
Jeżeli zajrzeliście do książki to widzieliście to, załamuje mnie to trochę.
EnglishThey are European and international, and we have to have a modern rule book.
Są to problemy europejskie i międzynarodowe, a my musimy opracować nowoczesny zbiór zasad.
EnglishI recently read a book by an American author which describes the following scenario.
Ostatnio przeczytałem książkę amerykańskiego autora, która opisuje następujący scenariusz.

Muita sanoja

English
  • the book

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.