"the boards" - Puolakielinen käännös

EN

"the boards" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the boards".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the boards" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
boards substantiivi
Polish
to board verbi
board substantiivi
board adjektiivi
Polish

Esimerkkejä "the boards"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishAny other activities on various boards will always provoke questions and doubts.
Wszelka inna działalność w różnych radach zawsze będzie budziła pytania i wątpliwości.
EnglishThe question of quotas for women on the boards of large companies is under discussion.
Trwa dyskusja dotycząca kwot dla kobiet w zarządach wielkich przedsiębiorstw.
EnglishPerhaps that explains why there are so few women on supervisory boards?
Być może to wyjaśnia, dlaczego w radach nadzorczych zasiada tak niewiele kobiet?
EnglishAnd for the second side of the tabernacle, on the north side, twenty boards,
I czynił dobrze Bóg onym babom; i krzewił się lud, i zmocnili się bardzo.
EnglishAre we on their boards when they make decisions about where to channel money?
Czy zasiadamy w zarządach podejmujących decyzje na co przeznaczać fundusze?
EnglishOne example but it is not the only one, is the Rundfunkräte (public broadcasting boards).
Do przykładów należy tu Rundfunkräte (rady nadawców publicznych).
EnglishI began to program one-chip computers and make objects out of P.C. boards, LEDs.
Zacząłem więc programować komputery jedno-chipowe i tworzyć przedmioty z obwodów drukowanych oraz diod LED.
EnglishThe Boards of Agriculture often confuse these two things, to the detriment of the achievement of the goal.
Rady ds. rolnictwa często mylą te dwie sprawy ze szkodą dla realizacji celu.
EnglishEven boards of directors of banks are now admitting that they did not know what they were doing.
Nawet zarządy banków przyznają teraz, że nie wiedziały, co robią.
EnglishIn Norway, 70 women, known as 'golden skirts', occupy about 300 seats on management boards.
W Norwegii 70 kobiet zwanych "złotymi spódniczkami” obejmuje w zarządach spółek około 300 stanowisk.
EnglishObligatory PE is an issue for head teachers and boards of governors, not for the EU.
Obowiązkowe wychowanie fizyczne to zagadnienie dla dyrektorów i zarządów szkół, a nie dla Unii Europejskiej.
EnglishAs the prime Minister boards one of our finest navel destroyers,
Gdy tylko wszedł na pokład jednego z najlepszych niszczycieli,
EnglishThis is proposed for countries which have currency boards.
Ta propozycja została wysunięta wobec państw, które posiadają system sztywnego kursu wymiany.
EnglishOnly 3% of these companies have boards headed by a woman.
Tylko w przypadku 3 % przedsiębiorstw na czele zarządu stoi kobieta.
English53); quota to ensure parity on the management boards of companies, with Spain and France as an example (para.
53); parytety w zarządach przedsiębiorstw z Hiszpanią i Francją jako przykładami (ust.
EnglishThere is only one woman for ten men on boards, which means a 90% de facto quota for men.
Zaledwie co dziesiąty członek zarządu jest kobietą, co faktycznie oznacza parytet w wysokości 90 % dla mężczyzn.
EnglishIs the Commission in favour of the proposals on quotas for women on the boards of major enterprises?
Czy Komisja jest przychylna propozycjom dotyczącym parytetu kobiet w zarządach dużych przedsiębiorstw?
EnglishAnd thou shalt make the boards for the tabernacle, twenty boards for the south side southward.
Zaczem wezwawszy król Egipski onych bab, mówił do nich: Czemuście to uczyniły, żeście żywo zachowały chłopiątka?
EnglishThey just happened to be alive instead of circuit boards.
Tyle, że były to żywe organizmy, a nie układy scalone.
EnglishWe have men's quotas in all supervisory boards, in all statutory authorities, in politics and in business.
Mamy męskie parytety we wszystkich radach nadzorczych, we władzach statutowych, w polityce i w biznesie.

Muita sanoja

English
  • the boards

Lisää käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.