"the blanket" - Puolakielinen käännös

EN

"the blanket" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the blanket".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the blanket" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
blanket substantiivi
blanket adjektiivi
to blanket verbi

Esimerkkejä "the blanket"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishFirstly, are we heading towards a society that imposes blanket bans?
Po pierwsze, czyżbyśmy zmierzali ku społeczeństwu, które wprowadza zakazy powszechne?
EnglishAre you going to try to target interested groups, or is it simply a blanket approach?
Czy zamierzacie zwrócić się do konkretnych zainteresowanych grup, czy będzie to po prostu podejście ogólne?
EnglishCould you please bring another blanket/pillow/towel?
Czy mógłby Pan/mogłaby Pani przynieść mi dodatkowy koc/dodatkową poduszkę/dodatkowy ręcznik?
EnglishThis is why we refused to give our blanket approval.
Z tego względu odmówiliśmy naszego generalnego poparcia.
EnglishDon't start with that magic blanket bullshit, okay?
Nie zaczynajcie pieprzyć, o tym magicznym kocyku, dobra?
EnglishHere, they say everything's connected in the blanket.
Tutaj, mówią że wszystko jest połączone poprzez koc.
EnglishI got a radio, blanket, beach chair, dark glasses, dog.
Mam radio, koc, leżak, ciemne okulary, psa.
EnglishThis is a baby blanket by Pendleton that will give your child nutrition instead of Alzheimer's later in life.
Oto kocyk dziecięcy firmy Pendleton, który zapewni waszemu dziecku odżywianie zamiast choroby Alzheimera w późniejszym życiu.
EnglishIn addition, we believe that blanket criticism of the International Civil Aviation Organisation (ICAO) is wrong.
Ponadto uważamy, że bezrefleksyjne krytykowanie Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) jest nie na miejscu.
EnglishYou wanted a blanket. l`il get you blanket.
EnglishWhen you get the blanket thing you can relax... because everything you could ever want or be, you already have and are.
Jak będziesz w stanie zobaczyć koc, to się rozluźnisz...... bo wszystko co kiedykolwiek chciałeś lub marzyłeś, już się spełniło.
EnglishI thought I understood the blanket.
EnglishI don't want to do the blanket right now.
English. - (FR) The best means of combating terrorism is prevention, not the blanket surveillance of European citizens.
na piśmie. (FR) Najlepszą metodą walki z terroryzmem jest zapobieganie, a nie powszechna inwigilacja obywateli Unii Europejskiej.
Englishto be born on the wrong side of the blanket
EnglishWe should support the protection of intellectual property, but oppose blanket surveillance and persecution on the Internet.
Powinniśmy wspierać ochronę własności intelektualnej, ale przeciwstawiać się nieograniczonemu nadzorowi i prześladowaniom w Internecie.
EnglishIt is, however, regrettable that there are no sanctions and that there is no blanket treatment of offences as criminal acts.
Jednocześnie żałuję, że nie istnieją sankcje i nie stosuje się bezwzględnego traktowania naruszeń jako przestępstw z zakresu prawa karnego.
EnglishIn view of this, I must protest against blanket judgments that have nothing to do with a differentiated and objective approach.
W związku z tym muszę zaprotestować przeciwko uogólniającym ocenom, które nie mają nic wspólnego ze zróżnicowanym i obiektywnym podejściem.
EnglishWhat's outside this blanket?
EnglishTalking about the blanket.

Muita sanoja

English
  • the blanket

Vieläkin enemmän käännöksiä bab.la:n Suomi-englanti sanakirjassa.