"the black sheep" - Puolakielinen käännös

EN

"the black sheep" puolaksi

Katso esimerkkilauseita hakutermille "the black sheep".

Samantapaisia käännöksiä ilmaisulle "the black sheep" puolaksi

the artikkeli
the konjunktio
Polish
black substantiivi
black adjektiivi
Black adjektiivi
to black verbi
sheep substantiivi
Polish

Esimerkkejä "the black sheep"-ilmaisun käytöstä puolaksi

Nämä lauseet ovat otettu käyttäen lisälähteitä ja voivat olla epätarkkoja. bab.la ei ole vastuussa niiden sisällöstä. Lue lisää täällä.

EnglishWhile there are black sheep amongst the companies there, the vast majority do comply with the law.
Chociaż wśród tamtejszych przedsiębiorstw zdarzają się czarne owce, zdecydowana większość przestrzega prawa.
EnglishBlack sheep in the feed industry have caused great economic losses in agriculture and far beyond.
"Czarne owce” w przemyśle paszowym spowodowały ogromne straty ekonomiczne w sektorze rolnictwa i daleko poza tą sferą.
EnglishWe must now tackle the black sheep of the industry.
Musimy zająć się teraz czarnymi owcami przemysłu.
EnglishThe black sheep are those who, at the time they place the order, already know very well that they will never pay for it.
Czarnymi owcami są ci, którzy składając zamówienie dobrze wiedzą, że nigdy za to zamówienie nie zapłacą.
EnglishBlack sheep must be named and shamed, as these violations are unacceptable and bring the whole industry into disrepute.
Czarną owcę trzeba wskazać i zawstydzić, ponieważ wspomniane przypadki naruszeń są niedopuszczalne i okrywają hańbą cały sektor przemysłu.
EnglishThey treated Greece like the black sheep and they want harsh measures to be taken to the detriment of workers in Greece and other countries.
Grecję potraktowali jak czarną owcę, a teraz domagają się wprowadzenia surowych środków ze szkodą dla robotników w Grecji i innych krajach.
EnglishThe black sheep who fabricate entire fields and business activities and who cause BSE and other scandals should be named and shamed.
Czarna owca, która fabrykuje całe pola i działalności gospodarcze i która spowodowała chorobę wściekłych krów i inne skandale, powinna zostać nazwana i potępiona.
EnglishIn the dioxin scandal, we have seen how easily they can be undermined, if individual 'black sheep' behave in a very negligent way.
Widzieliśmy w czasie skandalu związanego z dioksynami, jak łatwo mogą one zostać osłabione, jeśli pojedyncza "czarna owca” zachowa się w sposób bardzo nieodpowiedzialny.
EnglishThis is not only theoretical state guarantees that, after the black sheep Greece, are now going to Ireland and then perhaps to Spain and Portugal, too; it is genuine taxpayers' money.
To, co po czarnej owcy - Grecji - otrzymuje Irlandia, a potem być może też Hiszpania i Portugalia, to nie są teoretyczne gwarancje państwa, to żywe pieniądze podatników.

Muita sanoja

English
  • the black sheep

Etsi lisää sanoja Suomi-englanti sanakirjasta.